Duchovní služba ve vězení

Věznice

Od roku 1993 pracuje evangelický farář Bohdan Pivoňka ve věznicích jako duchovní referent. Jeho práce spočívá v osobních rozhovorech s vězni i s dozorci. Služba, která dlouho neměla jméno, se rozrostla na 22 duchovních a stala se službou kaplanskou. Pan Pivoňka byl během pátečního slavnostního aktu uveden do funkce hlavního vězeňského kaplana. Blíže Mikuláš Kroupa.

Podle Bohdana Pivoňky je česká vězeňská duchovní služba evropským unikátem. V jiných zemích s vyspělou demokracií probíhá ve věznicích pravidelné docházení jednotlivých duchovních z různých církví. Přitom věznice pouze umožní jejich návštěvu. Česká duchovní služba je ekumenická. Tedy její příslušníci se rekrutují z devíti církví působících v České republice a jsou zaměstnanci věznice. Jednotlivé duchovní doporučuje ekumenická rada Vězeňské duchovenské péče. Jediný, kdo neprošel tímto doporučením je právě pan Bohdan Pivoňka, který se stal prvním vězeňským duchovním.

"Já jsem plynule přešel ze své farnosti do vězeňské služby. Byl jsem k této službě vyzván a mé osobní rozhodnutí je mi osudné. Myslím si, že člověk a církev nemůže sloužit jenom svým a mnoho úkolů. Církev má být i užitečná."

Mají lidé, kteří byli usvědčeni z trestného činu a spravedlivě odsouzení zájem o vězeňského kaplana. A naopak. Je vězeňský duchovní naplňující služba pro pátera, který by mohl sloužit lidem věřícím ve své farnosti. Opět páter Bohdan Pivoňka.

"Za některými, které jsem navštívil byli skutečnými lidovými filosofy. Jejich otázky mě zajímají. Mnohdy musím odpovědět, že nevím odpověď. Pak člověk dlouho přemýšlí, jak tyto věci jsou."

Na rozdíl od vězeňských psychologů je pan Pivoňka v rozhovorech se svými klienty vázán mlčenlivostí.

"Dodržujeme, že důvěrná sdělení jsou jen pro nás a nezveřejňují se. Existují však případy, kdy jde třeba o život, povinností kaplana je učinit všechno prot, aby hrozícímu nebezpečí zabránil."