Vězení narušilo mnoha mužům vztahy s dětmi. Bělušická věznice jim nabízí Pappa program

Pobyt ve vězení naruší vztahy mnoha mužů s jejich dětmi. Ke zlepšení by měl pomoct tzv. Pappa program. Zapojily se do něj věznice v Horním Slavkově, Pardubicích, Znojmě a v Bělušicích na Mostecku, kde právě skončila jeho první pilotní část.

Foto: Vězeňská služba ČR

Právě děti si do života často nesou negativní emoce. Zažívají hanbu i pocit viny, že je jejich rodič ve vězení. V mnoha případech nedokážou porozumět své vlastní situaci a čelí problémům doma i ve škole. Stejné problémy měl i jedenáctiletý syn pana Radka, který se s ním díky programu sblížil. Program chválí i ředitel věznice Belušice Ondřej Kroupa.

"Program se jmenuje Pappa program a Vězeňská služba se nechala inspirovat norskou Vězeňskou službou, odkud ten program přichází, a my se teď tento program snažíme implementovat do chodu věznice Bělušice. Všechno je to placeno norskou stranou, z tvz. Norských fondů."

Foto: Vězeňská služba ČR

Jak ten program probíhá? Kdo do něj může vstoupit a kolik je aktuálně účastníků?

"Teď skončila první část pilotního programu. Bylo do něho začleněno sedm odsouzených. Z nich program úspěšně absolvovalo šest. Do programu jsou vybíráni motivovaní odsouzení, u kterých opravdu cítíme snahu po změně, kteří mají třeba problémy v rodině. Těm se snažíme přes tento prgram nějak pomoci. Další běh s další částí odsouzených začne v září."

Bonusem je dětský den na zahradě

Foto: Vězeňská služba ČR

Vychovatel a lektor programu Milan Hanslík přiblížil, jak setkání, která vedl, vypadají. Součástí jsou lekce zaměřené na výchovu, násilí v rodině, ale i zvládání emocí.

"Primárně jsou to sezení s odsouzenými, kdy sedíme ve skupince a rozebíráme různá témata, jako jsou třeba emoce dětí nebo chování dítěte, zkušenosti s vlastní výchovou i zkušenosti z dětství těch odsouzených. Jak vlastně probíhá výchova ze strany mých rodičů. V rámci programu je i možnost individuální sezení s odsouzeným, jednak můžou být i sezení s rodinou odsouzeného, kdy se řeší přímo konkrétní problémy v té rodině. Na závěr toho programu máme ještě takový bonus v podobě dětského dne, kdy odsouzení připraví různé aktivity, napečou různé dobroty, nakoupí si sladkosti pro děti tady ve vězeňské kantýně. Máme okrasnou zahradu, kde probíhá celodenní akce pro děti."

Foto: Vězeňská služba ČR

Viděl jste příběh, kdy dítě zvládlo navázat kontakt s otcem?

"Určitě můžu vypíchnout jednu situaci, kdy měl odsouzený problém navázat kontakt se svojí dcerou. Ta k němu moc netíhla, protože už je po několikáté ve výkonu trestu a vlastně na tu dceru vůbec neměl během jejího dospívání čas. Tím programem získal zkušenosti, které jsme mu přidali my, i ostatní odsouzení a vlastně si k té dceři a ona k němu pomalu nachází cestu."

Foto: Vězeňská služba ČR

Jaký vidíte rozdíl na začátku a na konci programu?

"Určitě, hlavně v přístupu těch odsouzených k dětem. Na začátku, když vstoupili do programu, tak se každý viděl jako nejlepší rodič s tím, že něco zanedbali, ale že milují svoje děti, že jim dávají všechno. Postupně rozkrývají to, že ty děti víceméně zanedbávali, že zanedbávali výchovu, zanedbávali jejich potřeby. A to si uvědomí."

Program bude pokračovat

Foto: Vězeňská služba ČR

Na odsouzené otce i jejich děti mají lekce velmi pozitivní vliv, souhlasí ředitel věznice Ondřej Kroupa.

"Už teď, na základě pozitivních zpětných vazeb jak od našich lektorů, kteří sami získávali nové zkušenosti v práci s odsouzenými, tak i ze strany odsouzených a jejich rodin mám pozitivní zpětnou vazbu, tak očekáváme, že tento program budeme po ukončení té pilotáže implementovat do chodu věznice."

Foto: Vězeňská služba ČR

Jak jsou připravené prostory pro setkávání s rodinami?

"Museli jsme upravit prostory ve věznici, kdy jsme připravili civilnější prostory pro odsouzené, ale hlavně pro jejich rodiny, aby návštěva věznice zvlášť pro malé děti nebyla tak stresující."

Foto: Vězeňská služba ČR