Dům Bible

Praha bude mít svůj Dům Bible. Podle ředitele České biblické společnosti Jiřího Lukla bude sloužit všem zájemcům o bibli a o její studium. Příslušníci jednotlivých církví, studenti i široká veřejnost se zde budou moci podrobně seznámit s Biblí, poznat její historické pozadí i studovat biblické jazyky. Bližší informace má Jaromír Marek.

Základní kámen je dar státu Izrael a byl dovezen z Jeruzaléma a jeho přivezení zprostředkovala izraelská velvyslankyně Erella Hadarová, která se položení základního kamene rovněž zúčastnila. Podle ředitele České biblické společnosti Jiřího Lukla bude sloužit všem zájemcům o bibli a o její studium. Místopředseda České biblické společnosti biskup Josef Koukl k tomu dodává: Dům bude podle předsedy výboru České biblické společnosti Blahoslava Hájka splňovat všechny nároky, které jsou na církev v dnešní době kladeny a které, podle něj, vyplývají jednak rozvoje sdělovacích prostředků, rozšíření nabídky věr, stanovisek a způsobů nazírání na víru a ze sbližování křesťanských církví. Kardinál Miloslav Vlk, který se poklepání základního kamene v této souvislosti uvedl. Dům Bible by měl být postaven asi za jeden a rok a Praha se tak zařadí mezi ostatní evropská a světová města, ve kterých mají podobné instituce své místo.