Dvanáctý den tráví Ivan Pilip a Jan Bubeník v kubánském vězení.

Ivan Pilip a Jan Bubenik

Tamní úřady je viní z činnosti namířené proti bezpečnosti státu za účelem povstání. Předseda a místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy se sešli s kubánským charge d ´affaires Davidem Paulovichem, který jim předal listinu s kubánským stanoviskem k případu. Více informací má Vilém Faltýnek:

Kubánské úřady nalezly u poslance Ivana Pilipa a bývalého studentského vůdce Jana Bubeníka počítač, diskety a kompaktní disky s adresami lidí, s nimiž se Češi měli na Kubě setkat. Vyplývá to z písemného materiálu, který od kubánské strany dostal poslanec za KSČM Miloslav Ransdorf.

"Počítač a diskety jsou normální cestovní potřeba podobně jako holicí strojek. Nelze vyloučit, že v kubánských novinách to vypadá jako velké dobrodružství, protože na Kubě počítač asi není tak samozřejmá věc jako u nás, takže to může dostat nějaký nežádoucí rozměr. Podstatné je, že na těch disketách jsou nějaké informace, a z toho se pozná, částečně aspoň, co tam dělali."

Materiál prý obsahuje rovněž informaci o tom, že písemnosti, které Pilip a Bubeník přivezli na Kubu, dostali od zástupců americké společnosti Freedom House. Tato organizace jim udajně také poskytla na drobné cestovní výlohy 1500 dolarů. Jak mohou tyto informace ovlivnit průběh celého případu? Na to Dr. Bárta odpověděl:

"Čím jsou kubánské úřady lépe informovány o účelu cesty, čím lepší důkazy na to mají, tím lepší je jejich pozice, protože nám vydávají jakoby cennějšího zajatce."

Šéf ODS a sněmovny Václav Klaus ještě před zveřejněním dokumentu od Davida Pauloviche upozornil, že je potřeba chovat se racionálně a uvážlivě. Pilip a Bubeník se totiž podle něj stali figurkami ve hře, do které nevidíme. Václav Klaus řekl:

"V tomto případě jsme se my všichni aktivitou našeho kolegy a jeho zadržením stali účastníky této nové kubánské krize. Osud poslance Pilipa se týká nás všech."

Oba vězni zatím jsou v relativně dobrém stavu, tvrdí jejich příbuzní po poslední návštěvě Pilipa a Bubeníka ve věznici. Mají vezeňské mundůry, boty bez tkaniček a evidenční čísla. Musejí se zkrátka řídit předpisy platnými pro všechny ostatní vězně.