Ekologové kritizují metodiku hodnocení Temelína

Metodika posouzení jaderné elektrárny Temelín, jejíž konečné znění zveřejnilo na internetu ministerstvo zahraničních věcí, se podle ekologického Hnutí Duha vyhýbá posouzení faktorů, pro které jsou jaderné elektrárny považovány za rizikové. Podle předsedy sdružení Duha Jana Beránka se metodika nezabývá dopady těžby uranu, není v ní zaručeno rovnocenné porovnání variantních řešení a především nezvažuje možnosti těžkých havárií. Komise posuzující vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí bude podle dokumentu hodnotit vliv stavby na ovzduší, vodu, horninové prostředí, zdraví lidí, živou přírodu a krajinu. Posudek zahrne také hodnocení nakládání s vyhořelým palivem a možnosti vzniku havárií. Vedle účinků na lidské zdraví by měl posudek zhodnotit i to, jaký vliv bude mít elektrárna na "pohodu" usedlíků i návštěvníků regionu. Na rozsahu posouzení se dohodli členové komise se zahraničními pozorovateli před týdnem na schůzce v Průhonicích u Prahy. Posouzení by mělo být hotovo do konce května. Už od poloviny dubna by se k němu měla podle dosavadních jednání začít vyjadřovat veřejnost prostřednictvím písemných připomínek a veřejných slyšení. Festival du film européen