Ekonomika

Marie Bohatá, Foto: ČTK

Lidé odpovědní za hlídání a směrování vývoje české ekonomiky musí mít dojem, jako by reálný svět pozorovali řadu měsíců optikou virtuální reality. Vycházeli totiž z falešných informací, které společně vyprodukovali statistici a celníci. Pod vlivem nových dat teď všichni - Česká národní banka, vláda, podniky i analytici - musí změnit svá strategická rozhodnutí. Všichni si zákonitě kladou otázku, jak taková školácká chyba mohla vůbec vzniknout. Podle Kamila Kudláka ředitele odboru ze statistického úřadu to souvisí s loňskou změnou způsobu vybírání cel. Do statistiky se pak zapomněly započítat údaje o vývozu po tzv. zušlechtění.

"Pro zušlechťovací styk se dováželo zboží s tím, že bylo osvobozeno od cla, což ovšem bylo nutné doložit následně dokladem o vývozu. Tím se stalo, že ta data se dostala do dovozu, ale vývoz se dostal do jiného celního režimu a následně se nedostal ani do statistiky."

Kdo je tedy vinen, celníci nebo statistici? Jak říká například generální ředitel CzechInvestu Martin Jahn, hodně odborníkům bylo divné, že ve statistikách není vůbec poznat, že řada investorů jako LG Philips, Foxconn či Matsushita spustila nové provozy a hodně vyváží. Sám Kamil Kudlák tvrdí, že také statistikům ta čísla byla divná už v září. Proč to ale statistický úřad alespoň nenaznačil, aby se tak zamezilo chybám jiných, kteří byli uvedeni v omyl? Na druhé straně senátor Eduard Outrata, který v době emigrace pracoval ve vysoké funkci v kanadském federálním statistickém úřadu, a od roku 1993 byl šest let předsedou Českého statistického úřadu, říká, že jemu se stalo něco podobného v roce 1995. Ale tenkrát kolem toho nebyl takový hluk. Situace byla trochu jiná, finanční trhy ještě nebyly rozvinuté, takže ten bezprostřední důsledek na všechny analytiky nebyl tak hrozný. Přitom šlo také o chybu v řádu desítek miliard.

"Tehdy, zrovna jako nyní, při nějaké revizi metodiky prostě celní úřad neprovedl dohodnutou metodiku a přitom statistický úřad neměl žádnou možnost to kontrolovat. Musel tedy pracovat s agregáty, které přicházejí z celního úřadu. V té době celníci dávali jasně přednost své vlastní práci, vybírání cel, a statistiku brali jako vedlejší efekt. Ten důsledek byl podobný jako nyní. Došlo k výrazné chybě v číslech zahraničního obchodu, které se pak promítaly do národních účtů a my jsme tehdy měnili hrubý domácí produkt z čísel od 3,6 do 5,9 pro jeden kvartál."

Senátor Outrata tedy klade hlavní vinu celníkům.

"Celní úřad prostě nebere statistiku vážně."

Kvůli neuvěřitelné chybě padly zatím na statistickém úřadu dvě vysoce postavené hlavy. Jedním z odvolaných je ředitel odboru Kamil Kudlák. Premiér Vladimír Špidla doporučil demisi také předsedkyni úřadu Marii Bohaté, ačkoli ji krátce po vypuknutí aféry vyjádřil podporu. Bohatá rezignovat odmítá. Cítí to prý jako politický tlak.

"Statistický úřad je v první řadě úřad nezávislý a úřad, který musí mít dobrou profesionální pověst doma i v zahraničí. Pro mě osobně jsou to ty nejdůležitější hodnoty, za které bojuji a tomuto boji jsem ochotná dát všechny své síly."

Marie Bohatá,  Foto: ČTK
Marie Bohatá se rozhodla obrátit se na statistický úřad Evropské unie Eurostat, aby provedl na jejím úřadu audit, který by zjistil, kde je pravda. Senátor Eduard Outrata její krok schvaluje a nedomnívá se, že by nyní měla podat demisi.

"Ne, já bych byl v tomto okamžiku pro úplné vyšetření nezávislou komisí. Myslím si, že Marie Bohatá udělala velice správnou věc, že okamžitě přivolala hloubkovou kontrolu od Eurostatu,"

Ekonomické odborníky ale současný postup statistického úřadu nepřesvědčil, že chyby se nebudou opakovat. Hlavní ekonomka Volks Bank Markéta Šichtařová se navíc obává, že nepřesné mohou být také nové informace o výši hrubého domácího produktu.

"..protože změny, které poslední revize hrubého domácího produktu přinesla, jen těžko mohly být způsobeny pouze špatným spočítáním čísel v zahraničním obchodu. Takže se nabízí spekulace, zda nám statistický úřad záměrně neuvedl taková čísla, která by se jen málo lišila od těch předchozích chybných, aby ten nový výsledek tolik nebil do očí."