EU a veřejná správa

Vlajka EU a ČR

Letošní hodnotící zpráva Evropské komise o připravenosti České republiky na vstup do Evropské unie vyznívá pro Prahu velmi lichotivě. Velvyslanec unie Ramiro Cibrián se nicméně na setkání s novináři věnoval především přetrvávající kritice české veřejné správy. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Miloš Zeman S Ramiro Cibriánem,  Foto: ČTK
Přes očividně příznivý tón a obsah zprávy, připomněl Ramiro Cibrián také její výhrady. Za přímo klíčovou považuje Brusel například nutnost zkvalitnit a zefektivnit práci úřadů a veřejné správy vůbec. V této souvislosti opakovaně kritizuje stále chybějící zákon o státní službě, který má zásadní význam pro zajištění její nezávislosti, stability a profesionality. Pro Evropskou komisi, řekl Cibrián, je zcela zásadní otázkou prosazení legislativy Evropské unie. A při tom hraje nezastupitelnou úlohu kvalitní veřejná správa. Jelikož ale hodnotící zpráva poukazuje zároveň na problém deficitu veřejných financí, může v Česku vzniknout dojem, že si Brusel protiřečí. Na jedné straně požaduje v podstatě více peněz do státní správy a na straně druhé snižování mandatorních výdajů ze státního rozpočtu. Ramiro Cibrián to tak nevidí.

"Evropská unie nemluví o redukci mandatorních výdajů, ona mluví o deficitech rozpočtů. Bylo by zjednodušením, kdybychom říkali, že veřejné rozpočty je nutné redukovat prostřednictvím redukce mandatorních výdajů. Oba problémy, tedy veřejnou správu a veřejné finance, je nutné řešit samostatně," zdůraznil Ramiro Cibrián a už česky dodal.

"A navíc dá Evropská unie k dispozici další finanční prostředky, aby se Česká republika mohla připravit v oblasti kapacity veřejné správy co nejlépe."

V příštích dvou letech dostane Česká republika od Evropské unie na zkvalitnění veřejné správy 24 miliónů eur. Už dnes, jak uvedl Cibrián, je nutné se připravit na to, že po vstupu Česka do unie bude země dostávat z různých unijních fondů desetkrát víc finančních prostředků než v současnosti.

"Kompetentní státní služba je předpoklad pro dobré využívání budoucích finančních prostředků Evropské unie."

Evropský velvyslanec konstatoval, že o hodnotící zprávě Evropské komise jednal rovněž s předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem a že oba politici mají poněkud rozdílné názory. Cibrián v této souvislosti nepřímo kritizoval parlamentní opozici za chybějící zákon o státní službě.

"A je škoda, že neexistuje ještě v Parlamentu České republiky dostatečná podpora pro návrh zákona, který byl nedávno předložen vládou České republiky."

Podle Cibriána by přijetí zákona o státní službě bylo důležitým politickým signálem, že Česká republika je připravena být dobrým partnerem Evropské unie.