Evropské spotřebitelské centrum v Praze bude pomáhat i zahraničním turistům v Česku

0:00
/
0:00

Češi mají i po našem vstupu do Evropské unie většinou zábrany nakupovat v jiných evropských státech. Někteří zahraniční turisté zase nejsou v Česku vždycky spokojení s kvalitou služeb a zboží. Tyto problémy by mělo pomoci řešit Evropské spotřebitelské centrum při Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze, které vzniklo 1. ledna. Podrobnosti má Lenka Jansová.

Česká republika tak první ze zemí, které vstoupily do Evropské unie v květnu loňského roku, převzala osvědčený evropský model. S čím konkrétně se budou na české spotřebitelské centrum obracet zahraniční turisté ze zemí Evropské unie a společného trhu, to je otázka pro jeho budoucího ředitele Karla Kronoverta:

"Záleží, odkud spotřebitel je. Zjistili jsme, že například Irové mají připomínky hlavně k letecké dopravě, k hotelům a k taxikářům. Předpokládám, že statistika např. z rakouské strany bude úplně jiná, protože Rakušané nelétají letadlem, zřejmě tam budou převládat reklamace."

Českým spotřebitelům poskytne centrum podle ředitele odboru ochrany spotřebitelů Ministerstva průmyslu a obchodu Josefa Tržického hlavně informace a rady, například před cestou do zahraničí:

"Pomůže jim tak, že je bude informovat, za jakých podmínek mohou nakoupit zboží v jiných státech, jaké tam platí právo, zda jsou tam odlišné podmínky od naší země, aby se spotřebitel v klidu mohl rozhodnout, jestli výrobek nebo službu v cizím státě může nakoupit."

Pomůžete také s překonáváním jazykové bariéry například při reklamaci výrobků v zahraničí?

"Ano, to je jedna z funkcí centra: pomůže vyplnit, případně i v cizím jazyce, příslušné dokumenty, které souvisejí s uplatněním reklamace. Samozřejmě centrum kontaktuje bezprostředně příslušné centrum v jiné zemi, aby získalo releventní informace pro spotřebitele. Komunikace, která se odehrává v cizím jazyce, je na českém spotřebitelském centru."

Pomůžete například cizinci, který si bude chtít v Praze pronajmout byt?

"Pokud tady budou mít cizinci dlouhodobější pobyt, tak se budou obracet samozřejmě na naše centrum. Pokud to budou turisté, kteří u nás nakoupí zboží a budou s ním mít problémy a odcestují do své domovské země, tak se tam obrátí na své domovské centrum, které jim napomůže v řešení případného sporu. Bude ale spolupracovat s naším centrem."

Odhaduje se, že náklady na roční činnost centra budou zhruba dva a půl milionu korun. První dva roky bude náklady ze 70 procent hradit Evropská komise a ze 30 procent ministerstvo. Později bude Evropská komise hradit polovinu. Pro spotřebitele začne centrum fungovat bezplatně 1. dubna a jeho činnost bude Evropská komise každý rok monitorovat.