Férových škol je zatím málo

vyuka.jpg
0:00
/
0:00

Dětí školou povinné si už sice v Česku užívají prázdnin, já vás však dnes přece jen ještě pozvu do školy. Do Férové školy. Co tento pojem v praxi znamená?

Mimořádně nadaný autista, zakřiknutá dívka s lehkým mentálním postižením, děti ze sociálně slabších rodin - ti všichni se mohou učit společně v jedné škole. Takové školy nabízejí individuální a spravedlivý přístup ke všem dětem bez ohledu na jejich handicapy. Za to jim pak nezisková organizace Liga lidských práv udělí certifikát Férová škola. Koordinátorka tohoto projektu Iva Pikalová pro Český rozhlas vysvětlila, jaké podmínky musí splnit škola, která chce takový certifikát získat:

"Musí být především otevřená všem dětem, a to bez rozdílů, protože Liga lidských práv se domnívá, že lze vzdělávat všechny děti v jedné třídě. Dále tato škola musí uplatňovat velmi individuální přístup ke každému dítěti, a to nejen k těm handicapovaným, ale ke každému jednotlivému, to znamená i k dětem bez nějakých závažnějších zdravotních či psychických problémů. Protože Liga lidských práv zkoumá školské vzdělávací programy těchto škol, tak tam hledá zejména odkazy na lidská práva, nediskriminaci, multikulturu a boj proti šikaně. Všechny tyto věci by škola měla splňovat. Zejména je významné, že ta škola musí prokázat, že u žáků došlo za dobu pobytu na škole k určitému posunu, tedy získal nějakou přidanou hodnotu k tomu, že žák dostane vzdělání, což je primárním úkolem školy."

Školy se do projektu hlásí samy. Zástupci Ligy lidských práv v nich pak provádí konzultace a workshopy pro žáky o nediskriminaci, předsudcích a lidských právech. Dosud jimi prošlo na 900 žáků. Proces posuzování jednotlivých škol podle Ivy Pikalové probíhá zhruba stejně dlouho, "ale samozřejmě každá škola je svým způsobem specifická a jiná, takže se tam mohou vyskytnout nějaké prodlevy. Pokud škola potřebuje poradit, pomáhali jsme získat asistenty, pedagoga, pokud s tím měli sami problémy, máme poradenství jak právní, tak pedagogické. Z mého pohledu každý pedagog je schopen vyučovat třídu, kde se objevují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozhodující je tam vůle pedagoga dělat všechno pro ty děti a individuálně se opravdu věnovat každému dítěti."

Iva Pikalová však přiznává, že takto fungujících škol je zatím v Česku velmi málo:

"Musím konstatovat, že bohužel ano, ale právě tím, že jsme se rozhodli vytvořit projekt certifikátů Férová škola a je už poměrně známý, doufáme, že bude inspirací těm školám, které se stále brání otevřít ty dveře dětem všem, bez rozdílů."

V současné době je v Česku deset škol, které se mohou pyšnit certifikátem Férová škola. Celkově je do projektu Ligy lidských práv přihlášeno 18 škol. Certifikát Férová škola je platný pouze dva roky, pak musí škola žádat o prodloužení.

Foto:www.ferovaskola.cz