V Česku vznikají lesní mateřské školky

Foto: www.ekodomov.cz

V České republice začínají vznikat lesní mateřské školky. Děti tráví většinu času venku, při nepříznivém počasí se schovají do plátěné jurty nebo maringotky. Kvůli hygienickým normám však nemohou být tato zařízení vedena ve školském rejstříku a fungují jen jako kluby.

Lesní mateřské školky existují v Česku jako ryze soukromá zařízení. A jak fungují? Představte si, že jdete s dětmi na výlet do lesa. Sbalíte jídlo, teplý čaj, pořádně se podle počasí obléknete. Podobně fungují i lesní školky. I když se v Česku objevují teprve průkopníci, nápad to není nový. První lesní školky vznikly ve Švédsku už před sto lety, odtud se rozšířily do Německa a Dánska.

Foto: www.ekodomov.cz
Jedno z prvních zařízení tohoto druhu funguje od září při Ekocentru Šárynka v údolí Šáreckého potoka v Praze. Dochází sem dvě skupinky po 14 dětech. Zatím zde mají plátěnou jurtu, do budoucna by se měl vybudovat ještě zastřešený altán a zateplené slaměnohliněné zázemí se šatnou, kuchyňkou a kompostovacími toaletami. Jaký byl podnět ke vzniku lesních školek, to je otázka pro Tomáše Hodka z Ekocentra.

Foto: www.ekodomov.cz
"Tím, že nepotřebují velké zázemí, tak začaly vznikat jako iniciativa rodičů, kteří měli problém s umístěním dětí do standardních školek. A chtěli dětem nabídnout aktivity, které budou pro ně příznivé, aby s nimi byli v kolektivu. Začali s nimi chodit do přírody, na výlety. Z toho vznikl koncept lesních mateřských školek, který je dnes třeba v Německu státem podporován."

Podle příznivců lesních školek si děti pobytem v přírodě posilují celkovou obranyschopnost, protože teplota venku se mění pozvolna, a organismus se tak může lépe adaptovat.

Foto: www.ekodomov.cz
"Některé lesní školky jezdí s dětmi třeba na výlety. Schází se na nádraží a každý den jezdí někam ven. Jiné lesní školky, jako je ta naše, mají nějaké zázemí a z toho vyrážejí do okolí."

Děti v lesních školkách nepotřebují hračky jako v normálních školách, vystačí si s tím, co příroda nabízí. A pobyt v přírodě si užívají, dodal Tomáš Hodek.

Foto: www.ekodomov.cz
"Mají možnost válet se v trávě, lézt po stromech, pracují s hlínou, klacíky, listy, staví z toho různé věci. Mohou kreslit, pozorují kytičky, hmyz a tak dále. Aktivit v přírodě je velké množství a je tam mnohem víc podnětů než v interiéru. Řekl bych, že děti se venku rozhodně nenudí. Pokud je extrémně ošklivé počasí mráz nebo průtrže mračen, tak v našem případě máme zázemí - jurtu, kde děti dělají aktivity, které jsou určeny do interiéru, třeba modelování. Dělají výlety třeba do muzea, do solné jeskyně. Jsou i náhradní prostory, kde se dá s dětmi strávit dopoledne."

Třídy dětí, které převážnou část času tráví v přírodě, vznikají i při normálních školkách a odezva od dětí je příznivá. A co říká na lesní školky ministerstvo? To bude provoz pokusně ověřovat a úředníci připravují návrh podmínek, jak tyto školky začlenit do vzdělávacího systému. Bude se například zjišťovat, kolik dětí na jednoho pedagoga se dá v takové školce zvládnout nebo jak zajistit stravování a hygienu dětí.