Folklór žije i v podobě současných pověstí a fám

Folklór není pouze záležitostí minulosti, jak by se mohlo zdát, ale žije i v moderní společnosti, v podobě současných pověstí a fám. Některé příběhy - historky, vyprávěné jako pravdivé, které se přihodily "kamarádovi kamaráda", shromáždil ve své knize folklorista Petr Janeček.

"Ta moje knížka představuje trošku jiný druh pověstí, může tam jezdit černá sanitka, může se tam vyskytovat mikrovlnná trouba, ty pověsti se mohou odehrávat v metru, v automobilu, ale přesto jsou to podobně jako staré pověsti české pověsti, to znamená fiktivní vyprávění. Je hezky vidět i to šíření pomocí jiných médií než ten ústní přenos. Ty pověsti nebo ten folklór obecně se původně šířil spíš ústním přenosem, lidé si ty příběhy vyprávěli. Dnes se nějaké to varování můžeme nejspíš dočíst v nějakém tom e-mailu nebo na stránkách nějakých bulvárních médií. Zajímavé na nich je, že jsou rozšířeny nejenom u nás, v České republice, ale prakticky po celém světě."

Takže - pověst o černé sanitce?

"Tahle pověst byla typická spíš pro střední a východní Evropu v 70. a 80. letech 20. století. Pověst vyprávěla o záhadném černém voze, černé sanitce, která jezdí po městě, unáší lidi, převážně děti, do zahraničí, nejčastěji do západního Německa nebo do jiného kapitalistického státu, aby těm lidem a dětem byly odebrány orgány a posloužily vlastně jako zdroj orgánů pro nějaké neidentifikovatelné boháče. Tohle byla fáma, pověst, žádná černá sanitka nikdy nejezdila a neexistovala."

A co je další takovou světoznámou fámou?

"Určitě hodně zajímavá je fáma o žiletkách na tobogánu na vodním koupališti. Tahle fáma se vyskytuje také po celém světě, vypráví o tom, že příslušníci nějaké etnické menšiny kladou ostré žiletky na vodní tobogán na nějakém koupališti nebo v aquaparku, aby zranili lidi, kteří se tam koupou. Tahle fáma je také zcela smyšlená, policie nikdy u nás nepotvrdila případ, že by se něco takového stalo, podobně jako provozovatelé aquaparků a koupališť."

Co vás k tomu vlastně vedlo tyto pověsti sesbírat?

"Ten výzkum začal už ve 80. letech 20. století ve Spojených státech amerických a postupem času se zjistilo, že ty pověsti se vyskytují všude. A já jsem prostě chtěl zjistit, jestli se vyskytují u nás."