Forum 2000

Forum 2000

Přijetím závěrečné deklarace skončilo ve středu na Pražském hradě forum 2000, setkání význačných myslitelů z celého světa. Na místě byl Zdeněk Vališ.

Letošní Forum 2000 bylo v pořadí už páté a zároveň poslední. Diskutující na něm hledali odpovědi na otázky, jakými prostředky je mezinárodní společenství oprávněno nebo dokonce povinno zasáhnout proti porušování lidských práv, a to i legitimními představiteli suverénních zemí, a kdo vlastně může v těchto případech vystupovat jako mezinárodní společenství. Většina se shodla na tom, že dodržování lidských práv není vnitřní záležitostí jednotlivých zemí. Přijatá pražská deklarace vyjadřuje znepokojení nad tím, že ekonomické a technologické propojování světa je obtížně kontrolovatelné prostředky demokratické politiky. Doporučuje proto podpořit univerzální lidské hodnoty i bohatost místních kultur posílením autority mezinárodního práva a nadnárodních institucí v čele s OSN. Je rovněž třeba posilovat nezávislost sdělovacích prostředků. Václav Havel na závěr zdůraznil, že je povinností mezinárodního společenství lidské hodnoty a svobody bránit, v mezním případě i silou. To ale podle presidenta nestačí.

"Je potřeba tyto hodnoty i pěstovat. Je třeba je kultivovat. My nemůžeme například ve jménu obrany svobody sebe sami umlčovat, cenzurovat, či cokoli, co chce někdo z nás říci o velkých problémech, tématech a nebezpečích této civilizace si znemožňovat říct proto, že jsme ve fázi obrany svobod."

Václav Havel zdůraznil, že Forum 2000 nebylo žádnou institucí, nemělo své členstvo, nemohlo přijímat nějaká usnesení. Byl to opravdu jenom prostor k debatě. V tom ale byla podle presidenta jeho veliká výhoda.

"Neexistuje deklarace, která by úplně všechno vyjádřila, o čem se tady těch pět let mluvilo, která by všem vyhovovala, která by obsahovala všechny myšlenky, které tu byly proneseny. Ale o to nejde. Jde o tu radiaci, kterou snad to forum vyzařovalo, vyzařuje a ještě bude vyzařovat."

Přestože Forum 2000 končí, nezanikne podle Václava Havla jeho myšlenka docela. Přemění se pravděpodobně na menší kulaté stoly, které se budou organizovat častěji. Na přípravě všech pražských setkání se významně podílel bývalý kancléř Václava Havla, kníže Karel Schwarzenberg. Jak řekl Radiu Praha. Poslední páté fórum považuje za nejúspěšnější, nikoli podle osobních dojmů, ale na základě toho, co mu sdělily různé světové osobnosti..

"...které tady už byly několikrát a byly tentokrát z toho nadšeny."

Přesto Karel Schwarzenberg souhlasí s tím, že pětidílný seriál je u konce.

"Myslím, že po pěti letech jistá forma nalezla své naplnění. Já jsem zažil dost konferenčních pořadů a vždy, když se to protáhlo, tak to nebylo dobré. Myslím, že ta základní myšlenka by se měla udržet, ale jak v té práci pokračovat dál, nad tím se teď musíme zamyslet."

Část veřejnosti zastává názor, že fóra a konference intelektuálů se vyznačují jen mlácením prázdné slámy a nemohou mít žádný reálný vliv. Bývalý velvyslanec ve Spojených státech a současný zmocněnec pro přípravu summitu NATO v Praze Alexandr Vondra tento názor nesdílí. Osobnosti z celého světa, které se potřebují slyšet, mají k tomu na takových fórech ideální příležitost a nejen v jednacím sále, ale i při stovkách vášnivých rozhovorů v kuloárech.

"Vždycky je to o slovech, každá konference je spíše o slovech, než o činech, ale abychom byli schopni jednat, musíme k tomu mít nějakou výbavu, musíme znát názory třeba i svých oponentů, musíme být schopni ty názory analyzovat. Čili neřekl bych, že je to jen prázdné tlachání. Je to samozřejmě takový intelektuální trénink, ale i to je potřeba. Ty konference se konají po celém světě a je to asi v pořádku."

Před konáním pražského fóra vyslovili někteří pozorovatelé obavy, že by mohlo být zneužito k relativizování zločinu spáchaného teroristy ve Spojených státech. Místopředseda Senátu Jan Ruml ale soudí, že samotné zlo nestačí jen striktně pojmenovat.

"To je otázka pohledu. Samozřejmě se na to dá podívat i z tohoto hlediska, ale já jsem spíš nakloněn tomu, že je třeba v tuto chvíli hledat, a nikoliv jenom striktně označit to zlo a od toho necouvnout ani o milimetr. Je potřeba hledat odpovědi, kde to zlo se vlastně bere, jaký je jeho původ. A k tomu složí tyto konference."

Myšlenka Fora 2000 se zrodila v polovině devadesátých let v hlavách Václava Havla a nositele Nobelovy ceny za mír Elie Wiesela. Iniciativy se chopila japonská nadace Nippon a díky ní se vytvořila tradice pravidelných podzimních setkání intelektuálů v Praze.