Forum pro česko rakouský dialog usiluje o lepší bilaterální vztahy

0:00
/
0:00

Šestnáct let po pádu železné opony a více než rok po vstupu Česka do EU jsou vztahy s Rakouskem nejhorší ze sousedních zemí. V živé paměti jsou slovní přestřelky mezi českým premiérem Milošem Zemanem a korutanským hejtmanem Jörgem Haiderem, spory kolem Temelína i hrozba Rakouska vetem přístupu ČR k EU. Po nedávné návštěvě premiéra Jiřího Paroubka se vztahy viditelně zlepšují, stále však, podle Fora pro česko rakouský dialog, nesou zdaleka tak dobré jak by mohly být. S mluvčím Fora, Přemyslem Janýrem, hovořil Jaromír Marek.

"Jak dlouho žiji ve Vídni, tak jsem bezprostředně po listopadu 1989 nemohl věřit vlastním očím, jak vřele byli první čeští turisté v Rakousku vítáni a Češi čekali, že Rakousko po pádu železné opony převezme v regionu vůdčí roli v regionu a bude Československu a dalším zemím zprostředkovávat ten návrat do Evropy. Rakousko se ale samo připravovalo na vstup do EU a nemělo už na to kapacitu. Tato jedinečná šance zůstala nevyužitá. Potom přišly spory kolem Temelína a oběma stranám se zdálo, že populistická politika přináší doma voliče. To vedlo až k eskalaci napětí v letech 2000-2002. Je to hodně ztracených let."

Vaše iniciativa přichází s třemi body, který by mohly pomoci situaci řešit. Jaké jsou?

Premiér Jiří Paroubek
"První významný bod je zřízení česko-rakouského fondu, instituce, která by financovala a spolufinancovala projekty občanské společnosti, směřující k navázání kontaktů, srůstání regionů atd. Další bod se týká přechodových opatření, která zavedly obě strany. Rakousko si vymínilo přechodové opatření na trhu pracovních sil a přidaly se k němu skoro všechny země EU a Česko si podobně vymínilo přechodové opatření na trhu s nemovitostmi. Na obou stranách jsou to opatření kontraproduktivní."

Český premiér Jiří Paroubek učinil nedávno vstřícné gesto, dá se říci, že je to začátek normalizace vztahů? Jaký by měl být krok z rakouské strany?

"Premiér Paroubek učinil vstřícný krok, když vyslovil politování nad faktem, že spolu se sudetskými Němci jsme vyhnali i lidi, kteří stáli na naší straně. To byl velmi odvážný a důležitý krok. Teď bych očekával, že další krok bude, že rakouská vláda, která váhala nad konečným "ano" pro česko-rakouský fond, by mohla zřízení fondu podpořit. To bych čekal jako další krok."