Fotograf Koudelka: Nechci čekat dalších pět let

Josef Koudelka, photo: Štěpánka Budková

Světoznámý fotograf českého původu Josef Koudelka se rozhodl ustoupit od záměru darovat České republice část svého díla. Je znechucen průtahy a neochotou českých kulturních institucí ve věci něco podniknout. Jednání už se vleče více než pět let. Příjemcem daru má být Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Podle jeho kurátora Jana Mlčocha ale zájem o dar nadále trvá.

Josef Koudelka | Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International
Dílo Josefa Koudelky, který je jako jediný český fotograf zastupován francouzskou agenturou Magnum, je nesmírně bohaté a zahrnuje tisíce fotografií. Včetně ranných fotografií, které přečkaly léta socialismu v depozitářích Uměleckoprůmyslového muzea, a slavného souboru fotografií z okupace Československa v roce 1968 jsou dnes všechny jeho práce v zahraničí.

"Jeho dílo tady nikdy zastoupeno nebylo a musím říci, že na začátku třetího tisíciletí dosud není, protože ve státních sbírkách není žádná autorizovaná fotografie Josefa Koudelky,"

říká kurátor Uměleckoprůmyslového muzea Jan Mlčoch. Se záměrem darovat unikátní soubor České republice přišel Koudelka podle Mlčocha v roce 2007:

"Od té doby se odvíjí léta probíhající jednání, které ale bych zjednodušil tím, že Josef Koudelka má na začátku zájem darovat věci do Uměleckoprůmyslového muzea a my máme zájem je přijmout. Ale mezi tím jsou hradby legislativců, právníků francouzských, českých, ministerských, agentury Magnum atd., a mezi nimi není úplná shoda."

Jan Mlčoch,  foto: svajcr / Creative Commons 3.0 Unported
Již před třemi lety ale byly podmínky "bezmála odsouhlaseny", uvádí kurátorka Irena Šorfová, která v České republice zastupuje agenturu Magnum. Pak se ale jednání zastavilo a od listopadu 2011 prý ministerstvo nereagovalo ani na urgence Koudelkova právníka. Proto Koudelka v červnu tohoto roku odeslal na ministerstvo dopis, ve kterém ministryni Alenu Hanákovou informuje o svém rozhodnutí ustoupit od daru. Uměleckoprůmyslové muzeum o tomto zámětru neví a nadále doufá, že se věc podaří dojednat:

"Já jsem se o rozhodnutí Josefa Koudelky ustoupit od záměru věnovat své fotografie do českých sbírek dozvěděl pouze zprostředkovaně ze sdělovacích prostředků. Dneska jsem ještě hovořil s paní ředitelkou a u nás v muzeu jako u adresátů toho daru vlastně nemáme od Josefa Koudelky závazné rozhodnutí, to znamená dopis, který by napsal a který bychom dostali řádnou poštou, podepsaný, který by prošel spisovnou. Zatím se to dozvídáme jenom bočními cestami a většinou ty informace jdou jen přes média,"

říká kurátor Mlčoch. Irena Šorfová vysvětluje, že jednání se už za působení ministra kultury Bessera přeneslo na ministerstvo a jím najatou advokátní kancelář, Koudelkův dopis ale v kopii dostalo i Uměleckoprůmyslové muzeum.

Z výstavy Koudelkových fotografií Invaze 68
Je nějaká naděje, že se jednání podaří obnovit? Josef Koudelka je v těchto dnech pracovně v Albánii. Šarfové se ho podařilo zastihnout a tlumočí jeho stanovisko v tiskovém prohlášení:

"Teď intenzivně pracuji, takže se tím nemohu zabývat, ale z posledního dopisu MK a vámi citovaného prohlášení jsem porozuměl, že ministryně není vůbec seznámena s vývojem jednání, které jsme vedli s právními zástupci MK. Proto jsem požádal před mým odjezdem svého právníka, aby pro ni znova shrnul všechna fakta,"

uvedl Koudelka. Dále se prý vyjádřil, že pokud by MK zaručilo určitý termín v blízké době, do kdy je schopno v návaznosti na to, co již bylo během minulých let dohodnuto, dar smluvně uzavřít, je ochoten ještě pár měsíců počkat. Musel by se ale věci ujmout odborník s aktivním a konstruktivním přístupem. Nechce dalších pět let čekat.