Františka Plamínková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Politička a novinářka, která celý život zasvětila ženskému hnutí. Ač inteligentní a krásná, nikdy se nevdala. Původní profesí učitelka před koncem první světové války vstoupila do národně socialistické strany.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Františka Plamínková se jako politička zasloužila o rovné volební právo pro ženy a zrušení celibátu učitelek. Zasadila se o řadu dalších zákonů přispívajících k lepšímu postavení žen a matek. Angažovala se i v mezinárodním ženském hnutí, jako první Češka vystoupila s projevem před spojenými národy, osobně se v USA setkala s prezidentem Rooseveltem. V roce 1925 byla poprvé zvolena senátorkou a svou funkci vykonávala až do zrušení senátu v roce 1939. Druhá světová válka zastihla Plamínkovou na vrcholu její politické kariéry. Roku 1938 projevila svou statečnost a napsala dopis Hitlerovi, ve kterém mu vyčetla urážku prezidenta Beneše. Po okupaci protestovala opět. Dva týdny po atentátu na Heydricha byla zatčena, převezena do Pankrácké věznice a spolu s dalšími významnými osobnostmi českého veřejného života byla bez soudu popravena na kobyliské střelnici. Bylo jí 67 let.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.