Františkovy Lázně - město, kam jezdili králové

Foto: www.czechtourism.cz
0:00
/
0:00

Dnes budeme pokračovat v cestě po západních Čechách. Minulý týden jsme navštívili Cheb, dnes kousek popojedeme a zastavíme ve Františkových Lázních, v nádherně opraveném městě, které zdobí sochy jeho zakladatele císaře Františka. Na procházku po lázeňské kolonádě vás zve Zdeňka Kuchyňová.

Když se řekne Františkovy Lázně, mnozí si vybaví především sochu malého chlapečka, kterému se říká František a někteří se dokonce domnívají, že se lázně jmenují po něm. To je však omyl, říká průvodce Stanislav Marchal.

"Všichni znáte legendu: sáhnete-li si na Františka, tak dojde k otěhotnění. Prapůvod této legendy je naprosto prozaický. Byl zde jistý pan Škarda - majitel fotoateliéru. Potřeboval, aby mu přibývala klientela, tak úmyslně šířil tuto verzi a vždy byl pohotově s fotoaparátem přítomen. Žádná žena si neopomněla sáhnout a nechala se zvěčnit od pana Škardy, kterému tak utěšeně rostly obchody. A kupodivu tato legenda překonala léta a existuje dodnes."

Socha Františka | Foto: Richenza,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0
Originál sošky je dnes muzeu, protože byl několikrát poškozen. Kopie, která ho na kolonádě nahradila, je na mnoha místech návštěvníky vyhlazená až do žlutého lesku. Lázně však nenesou svoje jméno podle této sošky, ale podle jejich zakladatele císaře Františka II. Původně se jmenovaly Ves císaře Františka a rok 1793, kdy se tak stalo, byl počátkem věhlasu celého regionu. Jezdecká socha císaře Františka zdobí i lázeňskou kolonádu. Sochu zde mohli obdivovat návštěvníci do roku 1919 a kopie sochy císaře a českého krále se na své místo vrátila opět před několika lety.

"Má na sobě český královský korunovační plášť a svatováclavskou korunu. Ten pomník ve své době byl velice ceněný a jediný, kdo ho neocenil byl Karel Havlíček Borovský. Ten řekl známé verše: Má to býti velkých českých stavů chlouba, avšak uprostřed je velký .....". Asi tušíte slovo, které do toho epigramu dal. Císař František byl takový mohli bychom říci velice spořivý. Je zachována velice hezká historka. Když roku 1833 dva roky před svou smrtí naposled navštívil se čtvrtou manželkou české království, tak pobývali asi dva měsíce v Čechách.

Císař František II
Nakonec v dnešním Španělském sále byl tzv. veletrh a tam si císař a císařovna mohli kupovat nejlepší výrobky od nejlepších výrobců království českého. Oba chodili se svými doprovody zvlášť a císař se nakonec zastavil u významného pražského kožešníka. Ptal se ho: koupila si něco u vás moje manželka. A když ten kožešník uvedl, že ano, tak říkal: to jsem velice rád, v opačném případě bych jí to musel kupovat sám."

Po císaři Františkovi se jmenuje i známý pramen, ve středověku nazývaný také Chebská voda či Slatinná kyselka. Ten přinášel nemocným úlevu nejméně od počátku 15. století, jak dokazuje nejstarší dochovaná písemnost. V oblasti pramenilo velké množství kyselek a ve středověku bylo zcela běžné, že každá vesnice měla svůj oblíbený pramen. Chebští měli dokonce nosičky minerální vody, které donášely kyselku do města jako stolní vodu pro řemeslníky. Cítily proto jako konkurenci snahu doktora Adlera, který zde chtěl založit lázně.

Františkovy Lázně
"Doktor Adler byl zdejšími lidmi pronásledován. Uvádí se, že dokonce ženy a děti po něm házely bláto. On využil toho, že 6. září 1791 byl na Pražském hradě korunován českým králem Leopold II. a poslal v tento den císaři na Pražský hrad stížnost. Než ji císař stačil vyřídit, tak mezitím zemřel a už nastoupil jeho syn František. Ten žádosti vyhověl a roku 1793 povolil, aby tato ves dostala název Ves císaře Františka, později Františkovy Lázně."

Poté, co císař povolil, aby lázně nesly jeho jméno, byla vytyčena a rozparcelována hlavní třída. Zájemci získali své parcely losováním. Podmínkou však bylo, že do určité doby musí být stavba kompletně hotova. Výsledkem tak je, že prakticky celé Františkovy Lázně jsou v jednotném ampírovém slohu 90. let 18. století. Ves císaře Františka tak měla vše, co dělalo lázně lázněmi - dřevěnou kolonádu, nový pavilon nad pramenem, lázeňské domy s koupelnami, korzo s květinami na jednom konci ulice a francouzský park na konci druhém. Byly dokonalé již při svém založení a do lázní přijíždělo ročně na 3500 návštěvníků.

Na konci 19. století byly Františkovy Lázně rozlehlým zahradním městem s výstavnými lázeňskými domy. A zhruba v této podobě se dochovaly do dnešních dnů. I proto získaly cenu Historické město roku 2005. Do lázní jezdila řada známých osobností. Například pobyt Ludwiga van Beethovena zde připomíná pamětní deska.

Foto: www.czechtourism.cz

"Z dalších významných hudebníků tady pobýval například Ferenc Liszt. Ale pobývala tu i celá řada osobností politických. Vedle císaře Františka, který tyto lázně opakovaně navštívil i se svojí dcerou Marií Luisou manželkou Napoleona, tady byl také jeho syn císař Ferdinand, pozdější poslední korunovaný český král a byl zde také opakovaně arcivévoda Štěpán a celá řada dalších významných osobností. A abychom to řekli úplně kompletně, tak 3. října 1938 tady byl Adolf Hitler poté, co byla tato oblast připojena k Německu. Nechal se tady fotografovat a až do roku 1945 se ty fotografie prodávaly jako žádaný suvenýr."

Zajímavé osobnosti chodily i do budovy Casina, která byla na konci 18. století označována jako Společenský dům. Je doloženo, že sem kromě císaře Františka s oblibou chodil i Johann Wolfgang Goethe - významný německý básník a opakovaně přicházel i německý kancléř Bismarck.

Františkovy Lázně, které byly v roce 1991 vyhlášeny památkovou rezervací, vypadají, jako by byly postaveny včera, tak září novou. Na regeneraci už město vynaložilo zhruba 30 milionů a dalších 25 získalo ze státního rozpočtu. Na návštěvníky tu kromě 21 minerálních pramenů čekají lázeňské kavárničky i výlety do okolí, například na nedaleký hrad Seeberg, kde je unikátní expozice chebského venkovského nábytku.

10
50.129648100000
12.344248300000
default
50.129648100000
12.344248300000