Gabal, A&C: V nakládání s odpady zaostává Česko za zeměmi EU

Zjistit, jaká je v České republice úroveň povědomí o standardech Evropské unie v oblasti životního prostředí na okresní i komunální úrovni bylo cílem průzkumu, firmy Gabal, A&C, který se uskutečnil od října 1999 až do prosince 2000. Další podrobnosti má Eva Petržílková:

Ve srovnání s rokem 1998 zájem o kvalitu životního prostředí v české společnosti vzrostl. Nízké vědomí o důležitosti dobrého životního prostředí, které bylo dlouhá léta podceňováno, však stále trvá, řekl Radiu Praha hlavní autor zprávy Ivan Gabal. Jak dále Ivan Gabal uvedl, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi není ČR v tomto směru na tom nejhůře. Je však stále nutné bojovat se zaostalostí a více modernizovat... Z dalších výsledků šetření na závěr alespoň pár zajímavostí: Většina dotázaných si myslí, že Česká republika zaostává v oblasti životního prostředí za zeměmi Evropské unie v nakládání s odpady, dvě třetiny dotázaných uvedly, že republika je na tom hůře i s kontrolou a postihováním nečišťovatelů životního prostředí a recyklací. S tím, jakou pozornost věnují životnímu prostředí politici, není spokojeno 64 procent respondentů. Nejméně se Češi strachují o kvalitu potravin: Pouze 14 procent respondentů se totiž domnívá, že je horší než v Evropské unii.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio