Hala pro světový šampionát v ledním hokeji v roce 2004 bude stát patrně na Maninách

Jan Kasl

Víceúčelová hala, ve které by se měl sehrát pražský světový šampionát v ledním hokeji v roce 2004, nebude stát v lokalitě Hagibor, ale patrně na Maninách. Dohodli se na tom zástupci finské investorské firmy Multiaréna, pražský primátor Jan Kasl, předseda svazu ledního hokeje Karel Gut a vládní zmocněnec pro pořádání hokejového MS Ladislav Malý. Informuje Kateřina Brezovská.

Najdříve připomenu, že vybudování nové haly je podmínkou pro pořádání světového hokejového šampionátu v České republice za tři roky. Původně mělo být mistrovství v roce 2003, ČR si však musela kvůli problémům s přípravou stavby haly vyměnit pořadatelství s Finskem. Právě problémy s převodem pozemků byly důvodem proč se česká strana rozhodla pohřbít projekt haly na Hagiboru a začít projektové práce v lokalitě Maniny patřící městu. Pokračuje pražský primátor Jan Kasl.

Jan Kasl
"Co se týče Manin, tak jsme se dohodli, že bychom připravili vše pro převod na stát. Spíše asi vypůjčkou, což je něco jako bezplatný pronájem na 99 let. Tato vypůjčka by byla samozřejmě s cílem postavit tam tu halu. Stát si vybere investora - může a také nemusí si vybrat Multiareenu. A teď je otázka: jestli když budou tyto podmínky, že bude pozemek zadarmo pět a půl hektaru, že bude připravena ona miliarda na financování těch investic od zvláštního účtu malé privatizace díky rozhodnutí parlamentu, tak jestli je před koncem října ochoten investor - v tomto případě Mulitiareena - dát státu takové garance panu Gutovi, aby on mohl slíbit, že ta hala bude stát. Představitelé Multiareeny toto odmítli vystavit s tím, že jsou schopni pouze zřejmě dokladovat schopnost financovat, zkušenost z minula a reálnost časového harmonogramu to já si myslím, že by mohlo stačit."

V postupu, který nastínil Jan Kasl se ovšem skrývá několik úskalí. Tím prvním je převod městských pozemků státu. To, že jednání nebudou jednoduchá potvrdil i vládní zmocněnec pro dohled nad stavbou haly Ladislav Malý.

"Já myslím, že to nebude jednoduchý problém řešit a já se musím obrátit na zodpovědné ministerstvo, t.j. ministerstvo financí, které je oprávněné nakládat za stát se státním majetkem - protože ty městské pozemky se stanou státním majetkem pokud budou převedeny - aby celou situaci posoudilo jakým způsobem a jestli vůbec je situace řešitelná. Já věřím, že ano, ale musí se k tomu vyjádřit zodpovědní úředníci ministerstva financí."

Druhým bodem úskalí je otázka spojená s nutnými investicemi do infrastruktury pozemku na Maninách, které by měly dosáhnout zhruba miliardy korun. Multiarena není ochotna tyto investice hradit ze svého rozpočtu a tak o uvolnění milardy korun z výtěžku malé privatizace bude v září jednat parlament.