Historickým městem roku 2005 se stane Polná, Česká Kamenice nebo Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Už za týden, 18. dubna, bude na Pražském hradě vyhlášeno Historické město roku 2005. V minulých letech toto prestižní ocenění, které je spojeno s částkou jednoho milionu korun, získala například města Prachatice, Spálené Poříčí nebo Františkovy Lázně. Sdružení historických měst a sídel, které tuto soutěž každý rok pořádá, oznámilo v úterý letošní nominace. Jaké jsou, to ví Milena Štráfeldová:

Uherské Hradiště
Jsou to města Česká Kamenice na Děčínsku, Polná na Vysočině a Uherské Hradiště na Slovácku. Nejznámější a také největší z nich je Uherské Hradiště s více než 26 tisíci obyvatel, které je navíc proslulé jako centrum jihomoravského folkloru a lidového umění. Podle architekta Aleše Holého z uherskohradišťské radnice bylo v době totality ve městě demolováno mnoho historických objektů.

"U nás se obnova památek hodně týkala doplnění vybourané a poničené urbanistické struktury, takže se tam ve stavebních mezerách a prolukách postavilo až dvacet šest nových objektů. A z hlediska památek, které jsou dneska opravené, je to Galerie Slováckého muzea, Hotel Slunce, jezuitská kolej, ta část s Redutou, Stará radnice, kaple sv. Alžběty, bývalá synagoga, kde je dnes knihovna, a samozřejmě církevní stavby, oba kostely, františkánský i farní,"

vypočítává Aleš Holý. Za posledních patnáct let se do městské památkové zóny v Uherském Hradišti, kde je na šest desítek zapsaných památek, investovalo přes půl miliardy korun. Opravy mnoha z nich urychlila povodeň v r. 1997, která zatopila celé město. Renovace památek ovšem pokračuje dál, chystá se například celková rekonstrukce Masarykova náměstí i dalších částí jezuitské koleje. S opravou náměstí v rámci programu regenerace městských památkových zón a rezervací počítá i Česká Kamenice. Zhruba pětitisícové město na Děčínsku se do soutěže hlásí už potřetí. Starosta Miroslav Weiss připomíná, že Kamenici postihl po 2. světové válce osud mnoha vysídlených měst v Sudetech - dlouhá léta chátrala a noví obyvatelé si k městu hledali jen těžko vztah. Dnes je situace už jiná.

"Díky několika lidem, kteří v Kamenici hned po roce 1990 působili, je enormní zájem z toho města udělat to původní krásné město, jaké bylo dřív."

Ve městě je přes třicet zapsaných památek, nejvýznamnější z nich jsou barokní poutní kaple Narození Panny Marie nebo gotický kostel sv. Jakuba. Památkově chráněna je i řada měšťanských domů, špitál nebo zámek - ten na celkovou rekonstrukci však teprve čeká. A drobná zajímavost - na jednom z domů ve městě je bronzová deska s nápisem, že zde nikdy nežil Jára Cimrman.

Třetím letošním laureátem je Polná na Vysočině. Toto město s pěti tisíci obyvateli si většina lidí spojuje s hilsneriádou, v Polné se také dochovala řada židovských památek včetně hřbitova. Zdejší synagoga, která byla určena k demolici, dnes slouží jako muzeum Federace židovských obcí. Starosta Polné Jindřich Skočdopole však připomíná, že ve městě jsou desítky dalších historických objektů:

"Hlavní opravou je areál hradu a zámku, probíhá rekonstrukce rabínského domu, byl opraven špitál i mnoho domů v našem městě, dva právovárečné měšťanské domy, takže těch památek je v posledním období skutečně velké množství."

Letos se do soutěže o Historické město roku přihlásilo přes čtyřicet měst a předseda Sdružení historických měst a sídel Petr Sedláček uvedl, že vybírat vítěze je stále obtížnější. Potvrdil ale také, že objem finančních prostředků, které stát na opravy památek uvolňuje, stále klesá. Kolem roku 2000 dotovalo ministerstvo kultury program regenerace památkových městských rezervací částkou zhruba tři sta milionů korun ročně, v posledních dvou letech je to ale jen přes sto padesát milionů.