Polná - Historické město roku 2006

Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné, foto: ČTK

Historickým městem roku 2006 je Polná na Jihlavsku. Ve středu získala cenu za nejlepší přípravu a regeneraci městské památkové rezervace. A také částku jeden milión korun. Na slavnostní vyhlášení vás teď pozve Zdeňka Kuchyňová. Dozvíte se od ní také více o Polné i na co peníze použije.

Program regenerace památkových zón je nejúspěšnější dotační program ministerstva kultury. Od roku 1993 se z něj vynaložilo téměř 2,5 miliardy korun na devět tisíc akcí. A mnohá města zkrásněla. Letos se do nejužšího výběru na titul Historické město roku 2006 dostala tři města - západočeský Cheb, moravský Šternberk a Polná na Vysočině. Každé z nich má co nabídnout, ale jen jedno mohlo vyhrát. Zástupci všech tří byli pořádně napnutí a pak to přišlo:

"Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a titul Historické město roku 2006 získává město Polná.......... Pan starosta města pan Jindřich Skočdopole přebral právě milión korun."

Goticko-renesanční hradní část zámku v Polné, foto: ČTK
Následovaly velké gratulace. Polná se dostala do nejužšího výběru už loni a tak letos doufala, že to vyjde. A co na cenu říká starosta Jindřich Skočdopole?

"Je to ocenění dlouholeté práce našeho týmu v současnosti i v minulosti od roku 1990, kdy se udělalo kus práce. Ale čeká nás ještě mnoho úprav a oprav. I cena, kterou jsme dostali, jeden milión korun, bude věnována zase do památek a turismu v našem městě. Ale já bych to ani nepřepočítával na peníze. Pro nás je důležité to, že tak malé město vyhrálo, je to o vynikající prestiži nejen pro město, ale pro celý kraj Vysočina."

Na památky vydá letos Polná kolem čtyř miliónů korun. Může se to zdát málo, ale je to čtyřicet procent volných prostředků, které město vůbec má. Polná je malé městečko na Vysočině a ani mnozí obyvatelé Česka netuší, kde leží a museli ho hledat na mapě.

"Město Polná leží 15 kilometrů od krajského města Vysočiny. Nabízí nespočet památek. Máme v Polné čtyři kostely, jeden chrám Nanebevzetí Panny Marie, máme tři náměstí, z toho jedno židovské, kde je řada památek jako je synagoga, opravuje se rabínský dům, židovský hřbitov. Máme areál hradu a zámku, který byl v roce 2004 rekonstruován za částku 60 miliónů korun a nádhernou krajinu. Stačí se jenom do Polné přijet podívat,"

Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné, foto: ČTK
představil krátce své město starosta. Pětitisícová Polná byla nejmenším z nominovaných měst. Zdejší památky nejsou skanzenem, skutečně se využívají. To bylo také jedno z kritérií soutěže, za které Polná sbírala body. Ve městě působí 42 občanských sdružení a spolků, mimo jiné Klub za historickou Polnou či Spolek na záchranu židovských památek. Místní plánují úspěch náležitě oslavit.

Polná má skutečně dlouhou historii. Na místě stála trhová ves už ve 12 století. Svou polohou - na rozhraní Čech a Moravy - byla zajímavá z obchodního i vojenského hlediska. Dějiny jsou spojeny s významnými šlechtickými rody jako byli páni z Lipé, Trčkové z Lípy, Valdštejnové i hospodářsky obratní Žejdlicové ze Šenfeldu. Po nich v Polné zůstal poklad, soubor unikátních šperků, který tvořil záhrobní výbavu členů této rodiny pochovaných v hrobce kostela. Poklad je velmi vzácný. Uložený je v bankovním trezoru a vystavován bývá jen občas, říká starosta Polné Jindřich Skočdopole.

"Do souboru šperků patří český unikát, nejstarší datovaný filigrán na našem území. Je jím stříbrná filigránová spona. Další velmi zajímavé a z hlediska zlatnické práce jsou cenné šperky, stříbrný poutní odznak s motivem kalvárie a náhrdelník s hruškovitým závěsem. Všechny tyto šperky jsou zdobené nejen drahými kameny a perlami, ale i technologicky náročnými smalty."

Soubor unikátních šperků byl zatím vystavován jen několikrát, letos ho však návštěvníci Polné uvidí hned čtyřikrát. Vystaven bude mj. u příležitosti 300. výročí chrámu Nanebevzetí Panny Marie. A jak říká tajemník Pavel Novák, za ten vděčí Polná svým dalším majitelům. Po Bílé hoře získali majetek konfiskací Ditrichštejnové a zůstali 300 let.

"Pánů se na polenském panství vystřídala celá řada. Ale posledních 300 let to byli Ditrichštejnové, po Bílé hoře a právě oni umožnili jako silný rod největší rozkvět panství i samotné Polné. Hlavní památka na Ditrichštejny je dominanta města a to je děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie. Krátce po nastoupení Ditrichštejnů na polenské panství děkan Čapek přesvědčil tehdejšího majitele, že stávající kostel Panny Marie je malý. Gotický kostel byl stržen, byly vykoupeny další domy a postaven tento monumentální kostel, který je samozřejmě na dnešní potřeby až příliš velký."

Významnou etapu prožila Polná v době národního obrození. Tehdy byla třetím největším městem na Vysočině. Pobývala tu i Božena Němcová a město se pyšní skutečností, že se jí tu poprvé jako dospělé dostala do rukou česky psaná kniha.

V Polné žila také významná židovská komunita, která byla již od sedmnáctého století součástí města. Neslavně však město poznamenal roku 1899. Tehdy byla v lese zavražděna mladá švadlena Anežka Hrůzová. Lidé podezřívali Leopolda Hilsner. Vyšetřovatelé i soudci výbuchům antisemitismu podlehli a Žid Hilsner byl odsouzen k trestu smrti. Aféra je dodnes známá jako "hilsneriáda". Proti pověrám o rituální vraždě a protižidovským projevům se postavil tehdejší profesor pražské univerzity Tomáš Garrigue Masaryk. Případ justičního omylu je dodnes předmětem nejrůznějších úvah a spekulací i vyhledávaným tématem historiků a novinářů. Středem pozornosti je v poslední době úsilí o posmrtnou rehabilitaci Hilsnera, které již několik let neúspěšně vyvíjí doktor Petr Vašíček z Vídně.

10
49.487093100000
15.719306800000
default
49.487093100000
15.719306800000