Hluboké Mašůvky

Kostel navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách, foto: oficiální stránky Poutní místo Hluboké Mašůvky

Dnes se vydáme do Hlubokých Mašůvek, poutního místa nedaleko jihomoravského Znojma. I když se jedná o malou vesničku, zavítají sem tisíce poutníků.

Kostel navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách,  foto: oficiální stránky Poutní místo Hluboké Mašůvky
Tato oblast byla podle archeologického průzkumu osídlena už v pravěku. Mezi vzácné nálezy patří tzv. "mašůvská Venuše" z období neolitu, která je po Věstonické Venuši nejpopulárnější nález u nás, jak potvrdila Eva Balíková z farnosti v Mašůvkách.

"Kdo by nevěděl, že je to "Venuše mašůvská", tak by si myslel, že je to současná tvorba nějakého akademika. Originál je v Brně, my máme pouze kopii."

Nejstarší písemná zmínka o Hlubokých Mašůvkách je z roku 1220. Již v té době bylo místo považováno za posvátné. Stála zde dřevěná kaple s mariánským obrazem.

Kostel navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách,  foto: oficiální stránky Poutní místo Hluboké Mašůvky
"Ale ještě předtím už byly Mašůvky duchovní centrum právě v souvislosti s léčivým pramenem, ke kterému se lidé chodili modlit, umývat se, a ta tradice pokračovala dál a dál. Lidé sem chodí pro vodu, protože zde došlo k uzdravení. Byla to malá holčička - Kristýnka Kovaříková z Běhařovic, která se zde uzdravila ze slepoty. Bylo tu několik uzdravení z ochrnutí a také uzdravení neznámého malíře, který již ve 13. století daroval mariánský obraz do té dřevěné kaple."

Vedle kapličky si založil příbytek poustevník, který se o kapli a pramen staral. Další rozvoj Hlubokých Mašůvek je spojen s majitelem panství francouzským šlechticem Raduitem de Souches, zachráncem Brna před Švédy ve třicetileté válce. Ten na místě dřevěné kaple postavil r. 1680 kapli zděnou, které věnoval malou dřevěnou sošku Panny Marie, získanou jako výpalné od představené z belgického kláštera. Soška je dnes umístěna na hlavním oltáři v prosklené skříňce.

Lurdská jeskyně,  foto: oficiální stránky Poutní místo Hluboké Mašůvky
V Hlubokých Mašůvkách byli dokonce i lázně. U léčivého pramene bylo 16 lázeňských komor. I když lázně koncem 19. století zanikly, pramen se zázračnou vodou je tu stále a stále ho navštěvují poutníci, kteří se vydávají na procházku poutním areálem. Cesta je lemovaná obrazy z více než padesáti mariánských míst Moravy, Slezska, Slovenska, Polska a Rakouska. V údolí se můžeme zastavit u Lurdské jeskyně a přes most dojít k malé dřevěné kolonádě, kde je možné vodu ze Svaté studny načerpat. Že tato krásná procházka působí blahodárně, o tom svědčí vzrůstající počet poutníků.

"Přes rok sem poutníků přichází desetititíce. A v poslední době víc a víc. I z Německa a Rakouska sem přicházejí, z Polska tady byli, přijíždí sem už Holanďané, protože tady blízko je kemp a i turisté, kteří jsou ubytování v blízkosti Mašůvek, tak přijdou jako poutníci."

Velkou událostí bylo otevření nové části poutního areálu v září r. 2001, kdy byla vysvěcena Via Matris, cesta sedmi bolestí Panny Marie. Obrazy malovala akademická malířka Bedřiška Znojemská.

"Pochází ze Znojma. To jméno Znojemská je pseudonym. Maluje meditativní obrazy - téma náboženské. Kupodivu se líbí nejen mladým, ale i té starší generaci, která je zvyklá trošku na jiné výrazy, ale líbí se, protože jsou zvláštní formou namalovány a přibližují současnou situaci, především ty bolesti se kterými se člověk setkává."

Pouť,  foto: oficiální stránky Poutní místo Hluboké Mašůvky
Těžištěm akcí, které probíhají v Hlubokých Mašůvkách zůstává hlavní červencová pouť. O tomto víkendu se Mašůvky rozrůstají o 6 tisíc poutníků. Kromě toho se zde konají poutě každou první sobotu v měsíci. Písně poutníků jsou zaznamenány v místním kancionálu Salve Regina.

"To je poutnický kancionál, kde jsou sesbírány písně z posledních tří staletí, poutní písně z okolí Mašůvek a nebo z míst, odkud sem poutníci přicházeli a které písničky tady v Mašůvkách zpívali. Ale jsou to skutečně písně originální, které se nikde jinde nenajdou."

Křížová cesta,  foto: oficiální stránky Poutní místo Hluboké Mašůvky
Protože zájem o Hluboké Mašůvky vzrůstá, počítá se v příštím roce s otevřením stálé expozice zdejších pravěkých archeologických nálezů. Rovněž bude možné shlédnout malé muzeum v původní škole, kde jako ředitel působil hudební skladatel František Bauer, který obdržel nabídku od cara Petra Velikého, aby jako dvorní kapelník působil u jeho dvora v Petrohradu, což však odmítl.

I když jsou Hluboké Mašůvky moravskou vesnicí, působí zde už dva roky rakouský farář. Jak uvedla Eva Balíková, zpočátku si ho místní tak trošku oťukávali.

"Vyčkávali, jak ten farář tady bude působit, když je to Rakušan. Ale za několik dnů viděli, že je to člověk z masa a kostí, ale především má dobré srdce. Tak se s nimi sžil, přijal všechny jejich tradice, dobře si rozumí a mají ho tady moc rádi."

10
48.925537100000
16.025587100000
default
48.925537100000
16.025587100000