Hodnotící zpráva EK bude letos pro ČR příznivější

Už ve středu se dozvíme, jaký posudek České republice vystavila Evropská komise. Po nepříliš dobrých hodnoceních z minulých let se letos očekává výrazně příznivější tón. "Zpráva bude pozitivní, o tom není pochyb,"řekl v pondělí ČTK její hlavní autor Michael Leigh, donedávna vyjednavač Evropské komise pro Česko. Další v náš prospěch znějící informace má Evelina Himalová.

Naše země se může podle zástupců delegace Evropské komise v Praze těšit na dobré známky. Optimismus neskrývá ani náš hlavní vyjednavač s Bruselem Pavel Telička, podle kterého se Česko vrací na "medailové pozice"...

"Určitě bude Česká republika vnímána jako jeden z těch předních kandidátů, to ovšem neznamená, že nevyvstanou další těžkosti, další problémy, někdy možná záležitosti staršího data. To budeme ve zprávě velmi pečlivě číst, zejména ty části, kde se bude konstatovat 'nedošlo k výraznějšímu pokroku', 'i nadále přetrvává situace' apod. To jsou přesně ty body, ty otázky, na které bychom se v nejbližším období měli soustředit a vyvinout možná i větší úsilí, a to především proto, abychom byli v pozici země, o níž vůbec nebudou žádné pochybnosti," řekl Pavel Telička.

Premiér Miloš Zeman odmítl úvahy o zprávě Evropské komise před jejím zveřejněním jako spekulace. Nesporné je pouze to, že bude pozitivnější, uvedl s odvoláním na evropského komisaře Güntera Verheugena. Zeman v pondělí svůj kabinet pochválil za vyvedení země z ekonomické krize, oživení ekonomiky, reformu veřejné správy a zlepšení právního prostředí. Lituje, že se nepodařilo prosadit soudní reformu, která měla zrychlit soudní řízení.

Na slabá místa, i když jsme si tento rok zřejmě v hodnocení Evropské komise opravdu polepšili, upozorňuje i ředitel odboru koordinace vztahů s Evropskou unií na ministerstvu zahraničí Jiří Havlík...

"Především oblast soudnictví, kde došlo k některým dílčím zpožděním v chystané reformě soudnictví, a které se projeví nakonec v souhrnu v pozdějším termínu dokončení reformy soudnictví než jsme plánovali. Určité problémy se objevují v některých dílčích oblastech, především v přijímání legislativy, ať už je to zemědělství nebo životní prostředí, energetika, a podobně," uvedl ředitel odboru koordinace vztahů s Evropskou komisí ministerstva zahraničních věcí Jiří Havlík.

Řada věcí jako například kritika hospodářské kriminality nebo nedokončené reformy státní správy a soudnictví, se dá ve zprávě očekávat. Podle Pavla Teličky se však v dokumentu mohou objevit i překvapivá hodnocení...

"Najdeme tam otázky, s nimiž možná budeme cítit potřebu polemizovat, a zase možná uvidíme v něčem hodnocení shovívavější než bychom si my sami dali. Nepochybně to dokument, který bude mít kolem 116 stran, v hodnocení některých detailů viděných optikou Evropské unie řekne, a může se lišit od pohledu našeho,"

Ačkoli datum rozšíření Evropské unie v roce 2003 pokládá Pavel Telička za velmi ambiciózní a v bruselské centrále se podle něj hovoří nejčastěji o roce 2004, je třeba stále směřovat přípravy k bližšímu termínu. Jak dále uvedl, Česko by se mělo pokusit být členem před klíčovou konferencí v roce 2004, na níž se bude rozhodovat o dalším směřování Evropské unie. Ze stejného důvodu si hlavní vyjednavač České republiky s unií myslí, že bychom měli být již také přítomni při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.