Hrad Střekov - nejlépe zachovalá hradní zřícenina v Česku

Střekov

Symbolem Ústí nad Labem je už po staletí silueta hradu Střekov. Stojí na černé čedičové skále a patří k nejlépe zachovaným hradním zříceninám v Česku. Svoji inspiraci tu našli mnozí umělci a provází ho i pověst nešťastné lásky.

Hrad Střekov má dlouhou historii a pověsti se tu střídají s fakty. Stejně tak se tu zachovalé zdi střídají s rozbořeným opevněním, které naznačuje, jak majestátní stavba to byla. Střekov byl postaven, aby chránil labskou obchodní stezku, říká kastelán Jiří Himl.

Střekov
"Hrad Střekov tu stojí zhruba od roku 1319, kdy se král Jan Lucemburský rozhodl postavit na tomto místě strážní hrad a celnici. Hrad byl budován průběžně zhruba 220 roků. Poslední stavbou horního hradu je veliká plocha dole pod terasou. Tam je rytířský sál. Ten byl postaven v roce 1527."

Majestátný Střekov se vypíná na skále do výšky sto metrů. A skále se musel přizpůsobit i půdorys místností. Pravé úhly tu neexistují, přesto hrad stojí už déle než šest set let. Vystřídalo se tu celkem osm majitelů. Posledními z nich jsou od roku 1563 Lobkowiczové. Když hrad přestal plnit svoji strážní funkci, příliš se tu nedělo a většinou byl opuštěný. Pobořen byl v roce 1757, kdy stál v cestě pruské posádky, která prchala před generálem Laudonem a jeho chorvatským vojskem. Boje dodnes připomíná šest dělových koulí zapuštěných do černého kamene. Povídá se, že pokud najdete místo, ze kterého jsou vidět všechny střely najednou, splní se vám nejtoužebnější přání. Ale jak tehdy bitva probíhala?

Střekov
"Na kopci od Nové Vsi generál Laudon postavil své chorvatské dělostřelce a zde schovanou pruskou posádku dvě hodiny ostřeloval. Ta se vzdala, ale hrad utržil mnoho zásadních ran. Bylo zbořeno celé horní patro Velkého stavení. V těchto místech, kde stojíme, byly dvě obytné místnosti, zmizela budova pro vojáky a stráže na citadele a bohužel zcela zničena a vypálena byla hradní kaple postavená bratry Glacovými kolem roku 1500. Poté už hrad postupně chátral, až naštěstí přišlo období romantismu. To byl počátek 19. století a zejména potom návštěva Richarda Wagnera, hrad byl znovu zpopularizován. Chopil se ho Klub německých turistů a společně s Lobkowiczy ho začali opravovat, čímž začala nová éra hradu Střekova."

Vydejme se tedy do tajemných místností hradu. V přízemí jsou na zdech vymalovány erby rodů, které hrad vlastnily, uprostřed místnosti je model hradu, který zachycuje jeho podobu po roce 1499. Vrchní patro je věnované expozici romantismu. Nejzajímavější je prostřílený obraz Střekova. Jeho historie však není příliš romantická, neváže se k němu legenda ani tajuplný příběh. Tento obraz z počátku 19. století totiž sloužil jako terč. Přesto se ke Střekovu váže řada příběhů. Ve zdejší hladomorně měl být uvězněn chudý podkoní, který miloval dceru hradního pána Kateřinu.

"Tady bloudí duch zemřelé Kateřiny, což je dívenka, která si kdysi v dávném středověku měla vzít za manžela zlého rytíře Kubu. Protože ho nechtěla, tak z nešťastné lásky skočila na Střekově ze skály. Říká se, že v deštivých dnech leze její duch po skalách vzhůru, sedá ve věži a ukrutně naříká nad svým osudem. Zcela jistě se nám tu pohybuje i duch Richarda Wagnera. Na toho svádíme úplně všechno, co se tady děje. To znamená ztracené klíče, založené papíry, nezhasnutá světla. Všechno se svádí na Richarda Wagnera, ale to je milé strašidlo."

Richard Wagner totiž hledal v romantických zákoutích prastaré zříceniny múzu svérázným způsobem. Zahalil se do prostěradla, toulal se po Střekově, až nakonec složil báseň, jež se později stala podkladem pro libreto známé opery Tannhäuser. Nebyl jediným umělcem, který tady hledal a našel inspiraci. Střekov učaroval Karlu Hynku Máchovi, Johannu Wolfgangu Goethovi a Karlu Mayovi.

"Výhled díky generálu Laudonovi je tu krásný. To je důvod proč sem návštěvníci chodí. V pozadí Krušné hory a naproti, až budete někdy bloudit po Ústí, kopec Varhošť, odkud je asi nejkrásnější vyhlídka na České středohoří na Portu Bohemicu a na sedm zákrutů Labe směrem k Ústí nad Labem."

A jak dodal kastelán Jiří Himl, krásná vyhlídka je i z kopce Vrkoč. Po turistické cestě se dá dojít k vodopádům i k výletnímu zámečku Větruše. Turisté na Střekově určitě ocení i jídlo ve zdejší gotické restauraci s výhledem na kopce Českého středohoří. Ke Střekovu můžete zajet autem, ale nebylo tomu tak vždycky. V roce 1961 byl prý v místech někdejšího statku a poplužního dvora zinscenován požár. Tenkrát měl totiž Ústí nad Labem navštívit prezident a horliví úředníci se obávali jeho rozhořčení nad tím, že u monstrózního Střekova nebude kde odstavit vládní automobil. Historické budovy lehly popelem a pod hradem bylo zbudováno parkoviště.

10
50.661026600000
14.032996800000
default
50.661026600000
14.032996800000