Jak si Josef Čapek představoval známku pro dobročinné účely

Dnes je běžné přispívat na charitu zakoupením pohledu, nějakého výrobku nebo zasláním dárcovské sms. Za první republiky bylo možné podpořit potřebné třeba zakoupením poštovní známky. Speciální edici známek "Dětem" je věnována výstava v Poštovním muzeu. Na podrobnosti se Martina Bílá ptala jedné z kurátorek výstavy Aleny Reichové.

Alena Reichová
"Výstava, která se jmenuje Dětem 1936 je věnována emisi dobročinných známek, které byly vydávány za první republiky v letech 1936 - 1938. Příplatek, který tyto poštovní známky měly byl určen pro charitativní organizace, protože v polovině třicátých let 20. století dolehla světová hospodářská krize i na tehdejší Československo. U zrodu myšlenky stál v roce 1935 Karel Čapek, který byl v čele charitativní organizace Demokracie dětem. V prosinci 1935 se zúčastnil jednání na tehdejším Ministerstvu pošt a telegrafů a tam byly podány první návrhy s jakým námětem by ty známky měly vyjít."

Jaký měla akce úspěch?

"Úspěch to mělo veliký. Ty známky měly omezenou platnost, platily zhruba dva nebo tři měsíce, byly vydány vždy na jaře a platily do léta. Ten příspěvek byl pak zvlášť deponován na účtech a ta suma, bylo to přes jeden milion korun, byla rozdělena různým charitativním organizacím, třeba Červenému kříži, hlavně to bylo určeno na pomoc dětem a mládeži na péči o ty nejchudší a nejpotřebnější."

Známky vycházely v milionových nákladech a nejsou tak pro sběratele ničím nedosažitelným.

"Ale to, co je unikátní na této výstavě, jsou originální výtvarné návrhy význačných českých výtvarníků té doby, které oslovilo ministerstvo v únoru 1937 a které nikdy nebyly představeny veřejnosti a zůstaly jako nerealizované, podle těchto návrhů nebyly nikdy známky vydány."

V expozici tak můžeme nalézt návrhy například od Cyrila Boudy, Milady Marešové nebo Antonína Procházky.

"Je to z jeho spíše neoklasicistního období, kdy Procházka tvořil takové mytologické náměty. Je tady ukázka maminky s dítětem, v podstatě takové madony."

Mezi nejznámější umělce, jejichž návrhy můžeme v expozici vidět, patří Josef Čapek. Obrázky na jeho návrzích by i děti lehce přiřadily k typickým Čapkovým ilustracím k vyprávění o pejskovi a kočičce. Proč známky s těmito náměty nevyšly?

"Počítalo se s nimi pravděpodobně pro to vydání v roce 1938, ale vzhledem k tomu, že zemřel T. G. Masaryk, tak se poštovní správa rozhodla vydat známku, kde by Masaryka připomněla. Na té známce je i text s Masarykovým citátem - Měj úctu k duši dítěte."

Slavnou známku zobrazující prvního československého prezidenta v náručí s holčičkou v národním kroji a stejně tak další realizované i nerealizované známky je možné si v Poštovním muzeu v Praze prohlédnout až do 13. září.

Foto: autorka