Jaké byly námluvy před sto lety? Tajemné škapulíře, zvyky, dary z lásky

Foto: Zdeňka Kuchyňová

Jak jste se poznali? A jaké to tenkrát bylo? Taky jste se na to ptali svých rodičů a prarodičů? Ale jak to bylo na přelomu 19. a 20. století? Kde se tehdy mohli mladí seznámit, a jak vypadaly námluvy? Na to dává odpověď výstava Národního muzea. Určitě tu zaujmou škapulíře. Jeden takový dostala i Viktorka ve filmu Babička.

Foto: Zdeňka Kuchyňová
Co všechno ve škapulířích bylo? A jakou měly roli? Lákaly tím dívky chlapce?

"Lákaly, a nebo je také mohly zapuzovat, pokud ta pozornost byla nežádoucí. Máme tu dva typy amuletů. Ty jednoduché se pověsí na krk. Jsou to textilní čtverečky s potiskem nějakých svatých nebo náboženských motivů. Pak tu máme pouzdrový amulet nebo škapulíř. Do něj se vkládal tištěný list, který měl devět políček. V těch mohly být opět svaté obrázky, texty z bible. Pak se tam vkládaly magické předměty, které měly zajistit ochranu toho vztahu. Byly to části sušených bylin, kterým se přikládala magická moc, kamínky, korálky. V jednom amuletu jsem viděla vložený drobounký růženeček. Víru v tyto předměty zachytila Božena Němcová v Babičce, kde kovářka dává Viktorce amulet, který ji měl chránit před černým myslivcem. To opravdu není výmysl, Božena Němcová to měla z lidové praxe," uvedla Zlata Potyková.

Na námluvy se bílilo a peklo slavnostní pečivo

Foto: Zdeňka Kuchyňová
Námluvy byly na vsi opravdovým svátkem, uvedla Monika Tauberová: "Námluvy byly v obci vždycky velká událost. Rodina nevěsty celou domácnost krásně uklidila, všude se bílilo. Podávaly se nejlepší pokrmy, peklo se slavnostní pečivo. Potencionální ženich hřebelcoval a slavnostně nazdobil koně, upravil postroje. Pak v doprovodu otce a družby přijel na statek své potencionální nevěsty. Když je všechno zpečetěno, když se připraví předsvatební smlouva, a je vyjednáno věno nevěsty, tak se může dohodnout termín svatby."

Také seznámení bylo na přelomu 19. a 20. století jiné. Jak se tehdy mladí seznamovali?

"Ten zvykoslovný rok byl velice bohatý. První velkou událostí bylo období masopustu, průvody masek. To byly příležitosti, kde se mohli mladí seznámit. Pak to byly různé poutě, procesí, přástky. Když dívky předly, přicházeli tam hoši, vyprávěly se různé příběhy. Pak to bylo období Vánoc a různá posvícení, na Moravě hlavně moravské hody."

Výstava Námluvy je otevřená do 28. května a hned po nich naváže druhá, a jak jinak by se mohla jmenovat než Svatby.

A co když se mladí chtěli vzít a rodiče byli proti?

"Některé sňatky byly něchtěné. Ale stalo se, že je třeba potkala láska na první pohled. Pak byli šťastní celý život. Některá manželství šťastná nebyla, ale tehdy si skutečně bral grunt grunt," dodala Monika Tauberová.