Jana Husa připomínají ve světě pomníky, sochy, pamětní kameny i názvy ulic

Socha Jana Husa na hradě Krakovci

Jan Hus je bezesporu jednou z nejznámějších duchovních postav české historie. Přesně před 604 lety, 6. července roku 1415, byl na koncilu v Kostnici označen za kacíře a vydán světské moci k upálení na hranici. Svými myšlenkami podnítil muž, který pro svou víru obětoval i život, události, jež zasáhly do životů lidí po celém světě. Není proto divu, že památky na něj se objevují od Spojených států po Ukrajinu.

Socha Jana Husa na hradě Krakovci | Foto: ŠJů,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Husův pomník na Long Islandu
Desítky pomníků připomínajících mistra Jana Husa byly vytvořeny v 19. a 20. století. Mají podobu soch, bust, reliéfů, prostých desek s motivem kalicha a jednoduchým nápisem či pamětních kamenů.

Jeden z prvních pomníků stojí v Americe na Long Islandu na hřbitově Union Cemetery. Byl postaven českými krajany v roce 1893. Peníze na jeho vybudování začalo vybírat tamní česko-slovenské dobročinné sdružení v roce 1890. Přispěli krajané z celého světa, a díky tomu mohl být 28. září 1893 odhalen dvanáctimetrový pomník českého kazatele. Stojí na kopci, v blízkosti zadní centrální části hřbitova.

Památku na českého církevního reformátora najdeme také po celé Evropě. Například v německém Wormsu. Jedná se o město, které je spjaté s počátky luterské reformace. V roce 1868 tam byl postaven monumentální pomník německého církevního reformátora Martina Luthera, jež je považován za následníka Jana Husa. Luther je na pomníku obklopen dalšími postavami, mezi nimiž je právě i Jan Hus. Stejně tak je český kazatel vyobrazen na ženevském památníku reformátorů, který byl postaven v roce 1909.

Husův pomník v Brezové pod Bradlom,  foto: Tibor Kádek,  Wikimedia Commons,  CC BY 3.0
Medailon s podobiznou Jana Husa najdeme také na římském náměstí Campo dei Fiori. Na pomníku, který byl v roce 1889 postaven na památku dominikánského mnicha Giordana Bruna, jež byl v roce 1600 také upálen za kacířství a jehož postava bývá symbolicky spojována s Janem Husem.

Husův pomník mají také na Slovensku, v Brezové pod Bradlom. V Polském Zelově či ukrajinské Bohemce připomínají Jana Husa zase pamětní kameny.

Husovo jméno nesou také spousty ulic a uliček. A to nejen v evropských městech, ale také například v Nikaragui. Po českém církevním reformátorovi tam pojmenovali hned jednu z hlavních ulic v přímořském městě Puerto Cabezas.

Památky v Kostnici

Nejvíce památek na Jana Husa nejdeme v jihoněmecké Kostnici, kde byl po koncilu upálen. Naposledy mu tam v roce 2015 odhalili pomník, který vytvořili studenti průmyslové školy v Hořicích na Jičínsku. Stojí v blízkosti luteránského kostela v místech, kudy podle tradice prošel před 604 lety Jan Hus městskou branou, když ho ozbrojenci vedli na popravu.

Husův kámen v Kostnici,  foto: Katarína Brezovská
Český reformátor má v tomto středověkém německém městě i své muzeum - Husův dům, který provozuje česká společnost. Údajně právě v tomto domě v ulici Hussenstrasse se Jan Hus po svém příchodu do Kostnice ubytoval a do svého zatčení bydlel. V přízemí je malé informační centrum. V prvním patře je expozice, která provází návštěvníky životem a učením Jana Husa, poukazuje i na odkaz jeho učení do dnešních dob.

Další dochovanou památkou je mariánský kostel, ve kterém byl Jan Hus odsouzen. Dominikánský klášter, ve kterém byl vězněn, se nedochoval, na jeho místě je dnes moderní hotel.

Jako místo upálení se dnes prezentuje Husův kámen, místo v parčíku na okraji města, kde se kdysi popravovalo. Bludný balvan sem byl umístěný až v roce 1862. Kromě nápisu Johannes Hus s datem jeho popravy, připomíná podobný nápis na druhé straně kamene, že na stejném místě byl na jaře 1416 popraven i Jeroným Pražský.