Janáčkovo Brno 2004

Její pastorkyňa

Letošní rok je rokem české hudby. První velkou akcí, která oslavy české hudby otevírá, je hudební festival Janáčkovo Brno 2004, který připomíná dvojí výročí vážící se k životu velkého českého skladatele Leoše Janáčka. Více se o festivalu dozvíte od Jaromíra Marka.

Na letošní rok připadají hned dvě významná janáčkovská výročí, sto padesát let od jeho narození a sto let od premiéry skladatelovy světově nejúspěšnější opery Její pastorkyňa, jež byla poprvé uvedena v Brně 21. ledna 1904. Co všechno návštěvníci festivalu uvidí? Na to jsem se zeptal ředitele Národního divadla v Brně Zdeněk Prokeš.

"Uvidí provedení všech devíti Janáčkových oper, některé i bude uvedeny v několika provedeních. Např. Káťu Kabanovou uvidí v našem provedení a v provedení slovenského Národního divadla. Stejně tak Příhody lišky Bystroušky uvidí v nastudování našeho souboru a se zvláštním provedením přijede opera z Dublinu v Irsku, je to takové komorní verzi pro šestnáct hudebníků. Myslím, že i pro odbornou veřejnost budou ta srovnání zajímavá."

Konal se někdy podobný festival, který by představil Janáčkovu operní tvorbu v celé šíři?

"Ne, je to nyní vlastně poprvé v takovémto rozsahu. Faktem je, že v roce 1948 se konala přehlídka pěti jeho oper, ale od té doby se nic podobného nekonalo."

Byla to právě opera Její pastorkyňa, která Janáčkův festival zahájila. Uvedení Jenůfy je nové především v tom, že nastudování se vrací k původní Janáčkově verzi, bez pozdějších úprav. Pokračuje Zdeněk Prokeš.

"Je to původní Janáčkova verze bez úprav Karla Kovařovice, jak se nejčastěji tato opera hraje. I pro posluchače to bude věc nová."

Muzikolog a znalec díla Leoše Janáčka Jiří Zahrádka k tomu dodává.

"Je to verze z roku 1908, verze, která je z dramaturgického pohledu asi nejdokonalejší. Jsou tam Janáčkovy změny, ale ještě ne úpravy, které udělal Karel Kovařovic k pražskému nastudování v roce 1916. S těmito změnami Janáček sice souhlasil, ale později napsal, že vlastně neměl na vybranou. Toto uvedení Jenůfy je proto velmi zajímavé."

Jak už bylo řečeno, během festivalu, který potrvá do 5. února, se představí celá Janáčkova jevištní tvorba, tedy devět oper: Šárka, Počátek románu, Její pastorkyňa, Osud, Výlety páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu a taneční pásmo Rákoš Rákoczy. U všech uváděných děl se Janáčkův festival snaží o návrat k původní podobě. Pokračuje Jiří Zahrádka.

"Například opera Káťa Kabanová je rovněž očištěna od pozdějších instrumentačních zásahů a vrací mezihry mezi prvním a druhým obrazem, které Janáček dopsal až v roce 1928 a do díla je chtěl začlenit. Výlety pana Broučka zazní v mojí edici. Zajímavé je, že druhý díl zanechal Janáček v jiné instrumentaci než na jakou jsme zvyklí. V roce 1937 ji totiž výrazně doinstrumentoval a změnil pan Sauský a tento opis partitury se od té doby hraje. Ten druhý díl zní tedy dnes úplně jinak."

Během festivalu vystoupí přední česká umělecká tělesa (Opera Národního divadla v Praze, Janáčkova opera, Státní filharmonie Brno), ale také rozličné zahraniční soubory a sólisté. Organizátoři festivalu věří, že se stane významnou uměleckou událostí evropského významu.