Otázka měsíce - duben

Otestujte své znalosti o České republice!

Odpovědi posílejte na adresu [email protected] do konce měsíce.

Otázka pro měsíc duben:

V Česku už naplno běží kampaň před volbami do Evropského parlamentu. O kolik zemí se v roce 2004 rozšířila Evropská unie?

Otázka minulého měsíce (březen):

V roce české hudby si připomínáme 200 let od narození skladatele Bedřicha Smetany. V rámci Smetanova díla hrají stěžejní roli opery. Celkem jich složil osm, devátou nedopsal. Která byla první?

Správná odpověď:

Braniboři v Čechách (složil ji v letech 1862-63, námětem jsou události v Čechách po smrti Přemysla Otakara II.)

Výherci:

  • Patrick Travers, Velká Británie
  • Jaroslava Deršáková, ČR
  • Marie Bozok, Francie
  • Hugo Longhi, Argentina
  • Christiane Hollaender, Německo
  • Michal Rygol, Polsko
klíčové slovo:
  • Soutěž

Související