Jaromír Nohavica versus autorské právo?

Jaromír Nohavica

Písničkář Jaromír Nohavica se rozhodl dát posluchačů zdarma nový kompaktní disk. Na svém lednovém turné po pražských koncertních sálech nahrál 22 písní a nabídl je na svých internetových stránkách k volnému stahování. Soubor s ironickým názvem Pražská pálená si stáhlo už více než 10.000 lidí. Nohavica tak vzbudil otázky veřejnosti i právníků. Jak je to v ČR s autorským právem? Jak se legislativa vyrovnává se stále modernějšími technologiemi?

"Naše stanovisko je řekněme trošičku rezervované, je to z našeho pohledu velmi choulostivá záležitost. nejprve musím říct, že samozřejmě si velmi vážíme toho, že můžeme zastupovat pana Nohavicu, na druhou stranu je nutné brát i ohled na interní regule, které jsou platné pro všechny autory, kteří jsou zastupováni Ochranným svazem autorským,"

říká Roman Strejček z Ochranného svazu autorského. Zmíněné vnitřní regule neumožňují autorům šířit hudbu v CD kvalitě zdarma. Doplňuje Adéla Faladová z ministerstva kultury:

"Autor má výlučná práva ke svým dílům a může s nimi nakládat způsobem, jaký si zvolí. Ovšem to je trošku v kolizi s tím, že zároveň existuje tzv. kolektivní správa práv, zejména v oblasti těch děl hudebních, která ho svým způsobem omezuje v rozhodování, jak se svým dílem naloží."

Podle Romana Strejčka je svět moderních technologií prostoupen hudbou a za hudbou v kavárně, v obchodě, ve výtahu je třeba vidět práva autora:

"Za tou hudbou někdo stojí, někdo tu hudbu vymyslel a je to pro něj práce, je to jeho zaměstnání, živobytí a měl by být odměněn za to, že se nám jeho hudba líbí. A samozřejmě má taky nárok na mzdu."

A když se vrátíme k panu Nohavicovi: pokud se umělec rozhodne, že navzdory tomu všemu nepotřebuje další příjem a rád dá hudbu zdarma, proč by mu to nemělo být umožněno?

"On v podstatě má možnost takto postupovat, jednou z možností, což je velmi krajní řešení a my bychom samozřejmě byli neradi, on se může vzdát svého členství a poté tedy nakládat se svými hudebními díly, jak jemu bude nejlépe vyhovovat. My samozřejmě chceme znát motivy, proč se pan Nohavica rozhodl k tomuto kroku a rádi bychom našli v tomto ohledu nějaké společné řešení, které by tuto celou záležitost vyřešilo."

Adéla Faladová, ministerstvo kultury: "To autorské právo a následně potom kolektivní autorská správa vznikla z potřeby chránit autory, protože většina autorů není schopna si svoje autorská práva ochránit sama. Případ pana Nohavici je poněkud specifický tím, že on není jen autor, ale i výkoný umělec, muzikant a zpěvák a on možná nemá takovou potřebu chránit ta svoje autorská práva, protože to své živobytí, jednoduše řečeno, je schopen si obstarat právě tím zpíváním, hraním a vystupováním na koncertech."

Hudbu ale na internetu nenabízí zadarmo jen Jaromír Nohavica. Například český internetový label Muteme vydal začínajícím autorům dvě desky, které jsou zadarmo ke stažení.

"Mně to přijde jako velice sympatické gesto, protože tomuto tématu zpřístupňování hudby na internetu se věnuji už více než dva roky a mám radost, že i takový uznávaný hudebník se vydal touhle cestou,"

říká vydavatel Aleš Černý, podle něhož se hudebníci pro bezplatné šíření většinou rozhodují na základě ekonomické rozvahy:

"Hudebníci se rozhodují podle toho, jestli si myslí, že ta jejich deska má jistý komerční potenciál, to znamená že zaujme vydavatelství, a nebo jestli cítí, že se chtějí vydat trochu jiným směrem, že nechtějí tolik pronikat do komerční sféry a pak většinou volí tu alternativní cestu k šíření své hudby."

Autor se také může rozhodnout pro bezplatné šíření, při němž si ale vymíní, že jeho dílo nebude zneužito či zcizeno. K tomu slouží takzvaná "Creativ Common Licence", která ale není nijak právně zakotvena.

"Je to určitě zajímavé pro začínající autory, kteří mohou touto cestou proniknout do povědomí posluchačů daleko rychleji, může to být inspirativní i pro známé autory tím, že se mohou sdílet řekněme určité hudební linky, ale nedomnívám se, že by autoři, kteří jsou ve velkém povědomí u širokého posluchačstva, sdíleli svá hudební díla takto bezplatně," říká Roman Strejček z Ochranného svazu autorského.

Český parlament projednává novelu autorského zákona, která obsahuje i možnost uzavřít licenční smlouvu vůči neurčitému množství osob na internetu a dotkne se tedy autorů softwaru a hudby na internetu. Jak upozorňuje Adéla Faladová, za překotně se rozvíjející technikou bude autorské právo vždycky pokulhávat a je proto pouze v lidských silách právo autora na odměnu respektovat:

"To je neustále třeba připomínat, protože lidi mají pocit, že vytvořit nějaké autorské dílo je velmi jednoduché, pak je to všude k dostání, všude je to k dispozici, tak proč bych se měl někoho ptát a za něco platit, ale myslím, že to zdaleka není pravda. Každý si to určitě uvědomí v okamžiku, kdy něco vymyslí, vytvoří, tak první co udělá, že volá na ministerstvo kultury a ptá se, kde si může zaregistrovat autorská práva a jak to udělat, aby mu to někdo takzvaně neukradl..."

K příspěvku Viléma Faltýnka ještě dodám, že právě v těchto dnech jedná o autorských právech i Evropská unie, a to v souvislosti s rozhlasovým vysíláním a speciální novou formou tzv. podcastingu.