Zbytečný rozruch kolem kopírovacích zařízení a digitálních nosičů

r_2100x1400_radio_praha.png

Podraží v Česku například DVD rekordéry, běžné CD či DVD "vypalovačky", popřípadě počítačové tiskárny? Mohlo by k tomu dojít kvůli novému autorskému zákonu, respektive kvůli vyhlášce, kterou připravuje Ministerstvo kultury. To ale tvrdí, že zvěsti o výrazném zdražení nemají žádné opodstatnění.

Cílem autorského zákona, který začal platit 22. května, má být lepší ochrana autorských práv a náhrada finanční újmy, která vzniká z nelegálního kopírování. Hned ale také zazněla kritika. Například podle týdeníku Euro to čeští zákonodárci se svou aktivitou přehnali. Místo tvrdého postižení několika jedinců, kteří ve velkém kopírují hudbu, filmy, obrázky či texty, prý dělá novela autorského zákona z každého, kdo byť minimálně využívá možností moderní elektroniky, potenciálního zločince. Omezuje možnosti kopírování originálních CD a DVD pro vlastní potřebu. Překročení zákona se dopustí samozřejmě ten, kdo si pořídí kopii z CD/DVD chráněného protikopírovací ochranou. Rozruch ale vyvolávají rovněž poplatky ze zakoupených nenahraných digitálních nosičů a nahrávacích zařízení. Ty má určit vyhláška Ministerstva kultury. Vedoucí oddělení autorského práva na Ministerstvu kultury Pavel Zeman ale vysvětluje, že nejde o nic nového, co by tu už neexistovalo.

"Ta vyhláška pouze přesně specifikuje typy přístrojů, které mají být zpoplatňovány. Jde o přístroje určené k pořizování tiskových rozmnoženin nebo přístroje k pořizování záznamů, nahrávání a podobně. Jde také o typy nenahraných nosičů. Určují se paušální sazby, které se vztahují k jednotlivým typům nosičů a zařízení."

Vyhláška je podle ministerstva nutná proto, že se neustále vyvíjejí nová zařízení, která toho umí stále více.

"Naplňují prostě ten znak, který určuje zákon. Musí se to zpoplatnit proto, že umožňují nahrávat, pořizovat záznamy autorských děl i pro osobní potřebu, tedy bezplatně. Odměna, která se zde uplatňuje, představuje jakousi spravedlivou kompenzaci pro nositele práv za to, že si to lidé mohou bezplatně zkopírovat."

V podstatě tedy člověk, který si chce ochránit originální CD/DVD před poškozením a pořídí si tedy ve vypalovačce jednu kopii pro osobní potřebu, platí autorským svazům dvakrát. Jednou za originál a podruhé v ceně za prázdné médium. A je zde další otazník. Poplatky sice upravoval už starý autorský zákon. Jenže nyní prý mají být mnohem vyšší. Výrobci a prodejci elektroniky se tedy obávají, že budou muset zdražovat. Pavel Zeman tyto obavy nesdílí.

"Domnívám se, že k žádnému navýšení cen by v zásadě nemělo dojít, protože to není kalkulováno tak, aby se zvýšily inkasované odměny. Naopak to má být shodně, konsensuálně řešeno i s dovozci a výrobci přístrojů, aby se dospělo k rozumným cenám, ze kterých bude možné odměnu odvádět, aby kolem toho nebyly zbytečné spory. I v případě počítačových tiskáren nebo kopírovacích přístrojů se tedy ty sazby budou odvíjet v řádu korun až desetikorun za taková nejběžnější zařízení.

Skutečně nepůjde o sazby, jak někdo šíří poplašné zprávy, že bude navýšení stokorunová až tisícikorunová. Nebudou platit víc ani kalkulovat do svých nákladů výrobci a dovozci než kalkulují dosud. Nepromítne se tedy ani do spotřebitelských cen."

Zeman ale zároveň upozorňuje, že zatím nelze specifikovat, čeho všeho se bude vyhláška Ministerstva kultury týkat.

"V této chvíli je to trošku předčasné, protože návrh vyhlášky je v připomínkovém řízení a ještě dochází k určitým změnám."

Za nahrávací zařízení prý ale určitě nebudou považovány mobilní telefony, ani ty s velkou vnitřní pamětí.

"To je velké nedorozumění, které vzniklo, neví kde. Mobily jako takové vůbec nebyly v návrhu vyhlášky zmiňovány. Počítáme s jejich zpoplatňováním nikoli jako přístrojů, které by se zpoplatňovaly procentem ceny celého přístroje, ale pouze jako nosičů, to znamená té paměťové karty, která umožňuje pořizování záznamů. Jako nosiče jsou ale karty zpoplatňovány v daleko nižší sazbě. To budou korunové položky. Nehrozí tedy nějaká stokorunová zdražení mobilů."