Je myšlení T. G. Masaryka aktuální i dnes?

Tomáš Garrigue Masaryk

7. března uplynulo 156 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Při této příležitosti se Martina Lustigová sešla s několika českými historiky, kteří pro Radio Praha zhodnotili Masarykovu osobnost a především jeho význam pro dnešek.

Masaryka většina z nás vnímá především jako politika. Všichni víme, že byl prvním československým prezidentem, známe jeho aktivity z dob první světové války. Méně lidí už ale Masaryka vnímá jako velkého myslitele, filosofa, vědce. Přestože zemřel před téměř sedmi desítkami let, jsou mnohá z jeho témat stále živá a aktuální. Některá z nich připomíná historik Ivan Šedivý: "Mám na mysli například otázku korektního řešení česko-německého vztahu. Masaryk často čelil obviněním, že je proněmecký a že je anacionální. Druhou záležitostí je Masarykova vize korektního uspořádání Evropy ve smyslu spolupráce a do jisté míry i integrace evropských států. A také zajištění vhodného místa malých národů a malých států v tomto systému. A konečně třetí okruh, který stojí za to, abychom jej promýšleli i dnes, je vlastně taková ta Masarykova vůle prosazovat svůj názor, pokud jsem přesvědčen, že to je správné, i proti většinovému názoru společnosti. A to je něco, co by si možná měl vzít každý z nás."

S tím souhlasí i historik Michal Pehr, který podle svých slov nejvíce oceňuje etický rozměr Masarykova myšlení: "Já osobně si myslím, že nejcennější je především jeho důraz na etiku, důraz na mravnost. A jestli si dnešní generace může něco z Masaryka vzít, tak myslím právě toto. Onu odvahu mluvit a říkat to, co si člověk myslí. A to bylo, myslím, pro Masaryka příznačné." Mnozí už dnes pomalu zapomínají, že se Masaryk postavil proti mýtu o pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského, nebo to, že se angažoval v tzv. hilsneriádě.

Další z Masarykových názorů - nebo spíš vlastností - připomíná historik Zdeněk Kárník: "Já se domnívám, že to nejdůležitější bylo, že o všem uvažoval a pochyboval. A teprve když to pochybování zvládl, tak jednal. Nebyl unáhlený. Dnes to velmi často vypadá, že lidé postupují úplně opačně."