Jeden svět na školách pokračuje

Foto: www.jedensvetnaskolach.cz
0:00
/
0:00

Jeden svět je festival věnovaný problematice lidských práv. Souvisí s ním také dlouhodobý projekt společnosti Člověk v tísni a názvem Jeden svět na školách, který se zabývá vzděláváním prostřednictvím audiovizuálních prostředků. Žákům chce přiblížit právě problematiku lidských práv nebo např. rozvojové pomoci.

V současné době byly v rámci projektu do škol distribuovány dvě sady filmů. Jakým tématům se věnují přiblížila koordinátorka programu Lída Součková.

"Jedna sada je pro základní školy, ta se jmenuje Rozvojové cíle tisíciletí a druhá se jmenuje Watch and change a ta je zaměřena hlavně na střední školy. Obě sady se zabývají globálními problémy současného světa. Rozvojové cíle tisíciletí jsou nějaké výzvy, ke kterým se zavázaly členské státy OSN. V té sadě, kterou letos poskytujeme základním školám, tam jsou filmy, které žáky seznamují s problémy jako je rovnost pohlaví, chudoba, migrace nebo globální oteplování. V té sadě Watch and change tam se zaměřujeme na čtyři hlavní témata, chudoba, vzdělávání, migrace a konflikty."

V sadě určené pro základní školy tak žáci mohou vidět např. snímek Děti jdou k volbám, o dětské samosprávě v jednom z indických států nebo film, věnující se problematice dětské práce v Africe.

"Poprvé jsme zařazovali animovaný film, který není úplně dokumentární. Je to Žirafa v nesnázích, která velmi zábavnou a humornou formou seznamuje děti s tím, co prožívá člověk, který musí opustit svou zemi a stěhuje se do jiné jako uprchlík - jak hledá práci, jak se začleňuje do společnosti...Ačkoli je ten film velmi vtipný, tak myslím, že děti i dospělí pochopí, že ti lidé jsou ve velmi svízelné situaci."

Zájem učitelů o materiály programu Jeden svět na školách je velký. Využívá je více než 2 600 škol v Česku. K filmům dostávají učitelé také příručky, jak s žáky pracovat, pořádají se pro ně semináře i další akce a projekty.

"My bychom moc rádi, aby je používali ve svých hodinách, aby o nich se žáky mluvili. To, s jakou frekvencí jsou tyto materiály používány, je velmi různé. Máme školy, třeba v Litomyšli, kde upořádají během roku asi 80 projekcí během normální běžné výuky. Jsou i školy, kde promítají filmy třeba dvakrát třikrát během pololetí, ale myslím si, že i to má velký smysl," poznamenává Lída Součková.

Do programu Jeden svět na školách se mohou zapojit i sami žáci, pro ně se pořádají např. fotografické či výtvarné soutěže.

www.jedensvetnaskolach.cz