Jediné české antidopinkové laboratoři hrozí zánik

Vyšší náklady, ztráta prestiže - to první čeká české pořadatele mezinárodních sportovních akcí, to druhé se dotkne boje proti dopinku. Jediná česká Antidopinková laboratoř, sídlící v Praze, ztratí totiž k 1. květnu akreditaci Mezinárodního olympijského výboru, která ji opravňuje zkoumat vzorky ze zdejších mezinárodních akcí a ze zahraničí. Podrobnosti má Kateřina Brezovská.

Antidopinková laboratoř, jinak Oddělení dopinkové kontroly Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, bude mít od 30. dubna omezenou činnost ve vztahu k analýze mezinárodních vzorků. Její činnost se bude týkat pouze domácích závodů a podniků. Proč tomu tak je, na to odpověděl vedoucí exekutivy Antidopinkového výboru České republiky Jan Chlumský. Laboratoř musí prokázat, že přebírá a uchovává vzorky podle platných dopinkových řádů a že přístroje používané k analýze jsou validní. "Jde o to, aby laboratoř splnila jisté formální podmínky svého fungování, potom budeme mít opět plnou akreditaci," vysvětluje Růžena Šlechtová, primářka oddělení dopinkové kontroly. Oněmi podmínkami je například nákup všech zakázaných látek z listiny nedovolených podpůrných prostředků, ale od mezinárodně schválených výrobců, aby bylo s čím srovnávat. Dále také ověření přístrojů, nezbytné doplňky ke stávajícím přístrojům. Na nedostatky byla pražská laboratoř upozorněna už v polovině loňského prosince. Tehdy figurovala na listině 'ohrožených' pracovišť spolu s dalšími deseti z 25 oficiálních světových dopinkových laboratoří. Všem postiženým odmítl Mezinárodní olympijský výbor vystavit příslušný certifikát a dal jim možnost napravit situaci do 1. května. Pražská laboratoř však nedostala potřebné peníze. Jak tedy bude od května probíhat v Česku testování vzorků, přiblížil Jan Chlumský. To samozřejmě zvýší náklady pořadatelů sportovních akcí. Například na volejbalovém Mistrovství Evropy v Ostravě se počítá s 90-ti odebranými vzorky. Jejich analýza v Praze by přišla na 200 000 korun, v německé laboratoři to bude o dalších 300 000 navíc. V pražské laboratoři se přitom analyzují vzorky sportovců nejenom z mezinárodních akcí na území Česka, ale ústav si vydělává i zkoumáním vzorků z jiných zemí. Kdyby o tento zdroj příjmu přišel, z testů jen z domácích soutěží by zřejmě nevyžil. Praha má možnost požádat o opětovné udělení licence do konce roku. To je poslední termín. Kdyby se peníze nesehnaly, laboratoř zmizí ze seznamu Mezinárodního olympijského výboru definitivně.