Tenista Minář další obětí dopingových komisařů

Ivo Minář, foto: ČTK

Doping - to je fenomén současného sportu. Na straně jedné zástup farmaceutických firem mající ve sportovcích levné pokusné králíky, a na straně druhé bojová jednotka "spravedlivých", připravená potrestat každého, kdo by si k lepšímu výkonu chtěl pomoci jinak, než pilným a poctivým tréninkem. Těžko se hledá odpověď, která strana je horší. Poslední případ českého tenisty Iva Mináře, jemuž se do těla dostala látka, která jeho výkon ani vylepšit nemohla a přesto ho teď čeká trest, ukazuje na absurditu současného vrcholového sportu. Více už se dozvíte od šéfa Českého antidopingového výboru Jaroslava Nekoly.

Foto: Evropská komise
"Látka resp. metabolit této látky, který se našel v jeho těle, je uveden jako látka podobná látce, která je explicitně uvedena na seznamu v kategorii zakázaných látek S6, tzn. stimulancia se specifickým účinkem."

V otevřených zdrojích jsem našel, že tato látka není explicitně uvedena na seznamu zakázaných látek. Byl tenista Minář vůbec schopen odhadnout, že se jedná o problematickou látku?

"To je trochu sporné, nicméně seznam zakázaných látek má dodatek - a látky podobné svým chemickým složením a farmakologickým účinkem."

U této látky je jasné, že sportovci k lepšímu výkonu nepomůže. Mělo by tedy její užití vyústit v potrestání?

"Tato látka je uvedena jako specifická látka, na kterou se v rámci sankcí vztahuje zmírnění trestu, právě proto, že tyto látky bývají v některých běžných lécích nebo výživových přípravcích."

Když odhlédneme od případu "Minář", měly by být ty tzv. méně závažné látky uvedeny na nějakém seznamu, když je normální lidé během nemoci používají? Není absurdní situace, že dnešní sportovec se bojí navštívit lékárnu a léčí se přes "báby kořenářky"?

Ivo Minář,  foto: ČTK
"Je to dáno většinou z neznalosti, ačkoliv se sportovce snažíme informovat pomocí kartiček apod. V principu jde o méně závažné látky, které bezprostředně ovlivňují výkon a z tohoto hlediska jsou některé z nich velmi závažné, jako třeba amfetamin, bromantan apod. Když je sportovec užije v nepříznivých klimatických podmínkách, tak mohou vést až ke smrti organismu. Ty případy jsou známé např. z cyklistiky, kdy sportovci i na užití méně závažných látek zemřeli."

Jestli dobře rozumím vašim slovům, tak si myslíte, že ten seznam je v pořádku, protože spíše sportovce chrání, než že by je šikanoval?

"Určitě. Jestli někdo přikládá význam nějaké šikaně, tak to je z neznalosti věci. Těch preparátů, které se mohou léčebně užívat, když je má sportovec terapeuticky zdůvodněné, je celá řada a rozhodně není nikomu bráněno, aby se mohl léčit."

Myslíte si, že je v pořádku, že ve sportu, de facto jako v jediném oboru lidské činnosti, platí presumpce viny? V situaci, kdy má někdo dopingový nález, tak je automaticky potrestán bez ohledu na to, jestli o tom věděl nebo mu zakázanou látku někdo podstrčil. Měl by být tento princip zachován?

"O tom se diskutovalo na celém světě a já se shoduji s odborníky, že sportovci by se velice těžko dokazovalo úmyslné užití. Tady je stav, že sportovci byla nalezena látka - to je fakt, ale sportovec má možnost se zbavit obvinění třeba tím, že mu látka byla podstrčena. Jestli sportovec prokáže, že látka se do jeho těla jeho nezaviněním, neopomenutím, špatnou informovaností nebo mu byla dokonce podstrčena, tak má možnost snížení původního trestu až na polovinu. Mechanismy jsou nastavené a já se s nimi musím ztotožnit, protože podvodů sportovců je převažující množství než těch nezaviněných."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio