Jediný kostel s kubistickým interiérem na světě stojí v Pečkách

Kostel v Pečkách

Víte, že v České republice je jediný kostel s kubistickým interiérem na světě? Je to v Pečkách u Kolína a Českobratrská církev evangelická ho dala postavit k 500. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Kostel v Pečkách je stavěn v rané fázi kubismu..
Kostel byl postavený v letech 1914 - 1916 architektem Oldřichem Liskou, což byl spolupracovník Josefa Gočára. Jak uvedl kunshistorik Miloslav Vlk, Liska měl k tomuto kraji vztah. Narodil se blízko Velimi, pod níž Pečky původně patřily a jako architekta jej pro stavbu kostela získal místní farář.

"Jestliže se všude stavěly k výročí upálení Mistra Jana Husa pomníky, tak tady byl postaven rovnou celý kostel. Bohužel vypukla 1. světová válka a 14 mužů odešlo, takže se kostel dokončil až v květnu 1916. Na kostel daly dary i různé evangelické církve ze Švýcarska, mimochodem i český krajan Jan Losa, který byl farářem v Pittsburgu v Pensylvanii, poslal 5000 dolarů, což byla tehdy obrovská částka."

Lustry vycházejí z krystalů nerostů..
V kostele se dokonce našel i Losův portrét jako spoluzakladatele kostela. Nejbohatší občan Peček, továrník a starosta Ladislav Suchý pak nechal pro kostel udělat některé zvony, jeden z nich na památku smrti své dcerky. Chrám je zajímavý nejen z historického, ale především z architektonického hlediska. Český kubismus je totiž světová rarita. Jinde to byl především malířský směr, zde zaujal také architekty. Kubismus byl věnován světskému prostředí a obytnému interiéru, ale kubistický kostel je zvláštnost. Jediná podobná kazatelna, ale nikoliv celý interiér, je v Českobratrském kostele na Žižkově od Emila Králíčka. Kostel v Pečkách je stavěn v rané fázi kubismu, který se vyznačuje sborcenými plochami a omezenou barevností.

"Kubistické je tam celé zařízení, od vitráží v oknech, přes podlahy, kazatelnu, varhany, lavice i překrásný stůl Páně, vše bylo provedeno podle architekta Oldřicha Lisky."

Stůl Páně má tvar kalicha..
Stůl Páně má tvar kalicha a je zajímavý i z mineralogického hlediska. Jeho čtyřlist je z granudioritu, což je kámen podobný žule. Matný kámen se tu střídá s leštěným. Dominantou stropu jsou pak lustry.

"Vycházejí z krystalů nerostů - minerálů, jak v závěsech, tak ve stínidle. V tomto si Liska dovolil určitou dekorativnost, ale vychází to stále z kubizujících prvků."

Pečeť kubismu nesou i desky na texty písní, jsou ve tvaru otevřené knihy. Nedá to, nezeptat se Miloslava Vlka, jak je možné, že tuto památku, ještě nikdo neobjevil?

"Bohužel si to musím vysvětlit tím, že prostě v tom vnitřku nikdo nebyl. Nikdo netušil, že vnějšek, který je jednoduchý a strohý, může obsahovat takový interiér."

10
50.027824400000
15.199955000000
default
50.027824400000
15.199955000000