Jehlička: S financováním církve věřícími se nepočítá

V sobotní Mladé frontě Dnes se objevil návrh ministra Cyrila Svobody z KDU-ČSL, aby katolíci financovali církev povinným odvodem ze svého příjmu. Pod názvem Nebojme se začít formuloval svoji vizi, jak po zdlouhavém jednání o restituci církevního majetku konečně vyřešit financování katolické církve. Na jeho vyjádření pohotově odpověděla Svobodova strana, stejně jako zástupci katolické církve. U reakcí se proto krátce zastavíme.

Cyril Svoboda
Problematika vztahu státu a církví patří do kompetence ministerstva kultury. To nyní vede shodou okolností Svobodův spolustraník Václav Jehlička. Ten je současně předsedou vládní komise, která připravuje nový církevní zákon. Na Svobodův článek reagoval:

"Jakýkoliv moudrý názor naše komise přivítá, ale názor pana ministra Svobody jde trošku mimo to, co my jsme už zpracovali." Se Svobodovou variantou se v připravovaných dokumentech nepočítá, potvrdil ministr kultury: "Není to obsahem té normy, kterou připravujeme."

Na článek v Mladé frontě Dnes reagovala v úterý diplomaticky také Česká biskupská konference. Její znění tlumočil mluvčí Jiří Gračka:

"Česká biskupská konference ve spolupráci s ekumenickou radou církví pracuje na přípravě modelu budoucího financování církví. Pana ministra Svobodu vyzve k účasti na práci expertní komise, kde bude moci svůj návrh vysvětlit a srovnat svá čísla s čísly, která máme k dispozici my. Jde o vážný problém, který není možné řešit bez poctivé práce skutečných expertů."

Ministr svoboda ve svém návrhu uvedl, že by při odvodu jednoho procenta z příjmu by katolická církev mohla vybrat 600 milionů až 2 miliardy ročně. Podle Gračky jsou jeho propočty založeny na nesprávných údajích. Církevních obřadů se účastní mnohem méně lidí, než kolik se jich k církvi přihlásilo při sčítání lidu, mezi nimi je ještě velká část dětí a důchodců.

"Podle našich průzkumů je výdělečně činných věřících, kteří navštěvují bohoslužby v neděli pouze 130.000, což je mnohem méně. Druhá věc s tím související je, že průměrný český plat není totožný s tím, jaký je průměrný plat českého věřícího. Církev navštěvují spíš lidé s platem nižším. To všechno dáno dohromady znamená, že částka, která by se tímto způsobem mohla vybrat, je mnohem nižší, než si pan ministr myslí."

Foto: archiv Českého rozhlasu - Radia Praha
Od Svobodova návrhu se distancovala i KDU ČSL. V pondělí vydala stanovisko, jehož obsah tlumočil mluvčí Horálek:

"Pan ministr Svoboda toto stanovisko přednesl jako soukromá osoba, jako aktivní katolík, a stanovisko strany bylo pouze takové, že to co Cyril Svoboda navrhl, není stanoviskem strany, není lidoveckým stanoviskem."

Jak potvrdil ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha, věřící na rozvoj církve už dnes běžně přispívají, ročně se odevzdaná částka pohybuje kolem půl miliardy.

"Celkové objemy sbírek a darů mají v čase tendenci narůstat, je to určitě proces dlouhodobý a je to proces, který nelze urychlit jakýmkoliv nařízením, pokynem. Je to určitě proces spojený s rostoucí zodpovědností lidí za svoji společnost."