Jičín

Jičín, foto: Ben Skála, CC BY 3.0 Unported

V dnešní rubrice navštívíme město Jičín. Vzpomeneme slavného Albrechta z Valdštejna, známou písničku i pohádkový festival. To všechno jsou totiž symboly Jičína. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.

Město Jičín bylo založeno už ve 13. století, ale největšího rozkvětu dosáhlo za doby Albrechta z Valdštejna, který měl v plánu přeměnit Jičín na hlavní město svého panství. Mimochodem, Valdštejn je po Napoleonovi druhou historickou postavou, o které bylo napsáno nejvíc literatury. Patřil mezi významné osobnosti českého vojenství. Proslavil se zejména ve válkách se Švédy a Sasy. Když na sklonku života usiloval o český trůn, byl roku 1634 v Chebu zavražděn. A právě osobu Albrechta z Valdštejna chtějí 17. května připomenout organizátoři Valdštejnských dnů. Navazují tak na podobnou akci, která se konala v Jičíně v roce 1934, k 300. výročí vévodova zavraždění. Třídenní slavnosti začnou blokem přednášek s názvy: Valštejn - světový zjev, životní styl renesančního kavalíra a každodenní život žoldnéře za třicetileté války. Jak uvedl Jaroslav Veselý, zástupce přednosty Okresního úřadu, součástí oslav bude i historický průvod.

Jičín
"Za zvuků fanfár by měl přijet Albrecht z Valdštejna - pan Kněburt z Liberce, který se velmi identifikuje s postavou vévody. Chceme prezentovat i život v jezuitské koleji a jezuitské vyučování a základní umělecká škola připravila pořad umění valdštejnské doby. Domnívám se, že velice zajímavou záležitostí bude zádušní mše za Albrechta z Valdštejna, kterou bude celebrovat arcibiskup Otčenášek z Hradce Králové a koncelebrovat páter Adam Walenstein, který žije v Německu a který již jednou, tuším v roce 1992 takovou pobožnost za všechny, kteří trpěli, měl ve zdech Valdického kláštera, na místě, kde byl Valdštejn poprvé pohřben."

Valdštejnských dnů se zúčastní i bratr pátera Adama, Ernst Valdštejn, který žije v Rakousku a je hlavou všech Valdštejnů, kteří přijíždějí na tyto slavnosti. Při nich dále zazní hudba z období třicetileté války a bude otevřen historický trh. Dojde i ke slavnostnímu odhalení vévodovy busty. K Valdštejnovým dnům přispěje i Česká mincovna, která vydává repliky historických mincí, jimiž připomíná slavnou dobu či osobnost. A právě v letošním roce padla volba na Albrechta z Valdštejna, který, jak uvedla Lucie Kuželová, razil velmi zajímavé a krásné mince.

Jičín,  foto: Ben Skála,  CC BY 3.0 Unported
"My jsme se tedy rozhodli vydat dvě repliky jeho historických mincí. Ta první mince je dukát Albrechta z Valdštejna, jedná se o minci, která byla ražena v roce 1631 a tato mince byla samozřejmě ražena v Jičíně. Druhá mince je tolar Albrechta z Valdštejna. To je stříbrná mince a ta byla také ražená v Jičíně, ale již roku 1626 a jedná se o velmi vzácnou minci, neboť toto byla jenom zkušební série dvou tisíc kusů mincí. Takže je velmi sběratelsky vyhledávaná a velmi zajímavá. Repliky těchto historických mincí kupují samozřejmě nejen sběratelé, kteří mnohdy nemají možnost získat originál těchto mincí a proto je zařazují do svých sbírek, i tyto repliky mají velkou hodnotu, a pak samozřejmě je kupují lidé jako hezké a příjemné dárky."

Když posloucháte vyprávění o Jičíně a Albrechtu z Valdštejna, určitě se mnohým z vás vybavila i známá písnička. "Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína a v tom zámku byla panna, ta ovčáčka milovala....."

Tak takhle písnička má svůj historický základ, vyvoleným však nebyl ovčák, ale kovář. Stalo se tak za vlády rodu Smiřických, začátkem 17. století, jimž patřil Jičín ještě před Valdštejny. O čem tedy vypráví tato písnička, to je moje otázka pro vedoucí muzea Jaromíra Gottlieba.

Zřícenina hradu Kumburk,  foto: Petr1888,  CC BY-SA 3.0 Unported
"O nešťastné lásce Elišky Kateřiny Smiřické jako urozené dívky s neurozeným kovářem. Otec ji za to uvěznil v zámku. To bylo historicky doloženo v Kumburku u Jičína, potom na Hrubé Skále. Takže, když se zpívá tato píseň, myslíme, že je to hrad Kumburk u Jičína. Dnes už je pobořen po Třicetileté válce z rozkazu císaře.

Jak to s ní dopadlo?

"Vysvobodil ji Otta z Vartemberka. Věděl, že je bohatou dědičkou, tak si ji vzal a ona uplatňovala nárok na dědictví proti své sestře Markétě Saloméně. Byl to velký spor. Z rozhodnutí císaře měl ten majetek být předán ve prospěch Markéty Salomény, takže Eliška prožila druhý otřes a když potom přijela do jičínského zámku komise, která měla dohlédnout na to, aby ona ten majetek předala, a opustila Jičín, tak došlo k výbuchu na jičínském zámku, kdy Eliška Kateřina při něm zemřela a zemřel i její švagr, manžel Markéty Salomény."

Přeskočme teď několik století a vydejme se do současnosti. Novodobým symbolem Jičína se totiž stal loupežník. Ne však opravdový, ale pohádkový. Rumcajs se ženou Mankou a synkem Cipískem. Tato postava byla stvořena výtvarníkem Radkem Pilařem na námět jičínského spisovatele-pohádkáře Václava Čtvrtka. Les Řáholec, což bylo Rumcajsovo bydliště, samozřejmě existuje, avšak o jeho pravé poloze se toho ví málo. A na pohádkové tradice navazuje i každoroční mezinárodní pohádkový festival Jičín - město pohádky. Jak uvedl prezident festivalu Josef Horáček, letos to bude už 12. ročník a bude věnován české spisovatelce a pohádkářce Marii Kubátové.

Rumcajs,  Manka,  Cipísek
"Je dobrou duší našeho festivalu už po mnohá léta. Bude i festival otevírat. Bude otevírat i pohádkovou poštu. Opět se stane jedna taková mimořádná událost, kde bude křtěna i její úplně nová knížka Pošťácké pohádky."

Celý zářijový týden tak bude prolnut pohádkami, loutkami a divadlem. Jeho návštěvníci se společně s dětmi mohou vydat i do krásného okolí Jičína, ti menší na Cipískovu, ti starší na Rumcajsovu stezku. A pro ty zdatnější tu jsou nedaleké Prachovské skály.

10
50.437000300000
15.351312600000
default
50.437000300000
15.351312600000