Jste v pohodě?

O co víc jsme ve stresu, o to víc se ubezpečujeme, že jsme v pohodě. Slovo pohoda známe dávno. Ale dnes samotné slovo pohoda nadužíváme a ještě jsme přitvořili další slova pohodový, pohodář a frazém být v pohodě.

Poslední slovník češtiny uvádí jako první význam pro slovo pohoda dobré počasí. To už příliš neužíváme. Užíváme jen zápornou podobu - nepohoda, kterou známe z úsloví ženská nebo holka do nepohody. Tato vlastnost se očekává od většiny žen v Čechách. Ženská do nepohody si umí poradit i s nepřízní osudu. Na to existuje odpověď: "Nechci být ženská do nepohody, chci být ženská v pohodě."A to už je další význam tohoto slova.

Být v pohodě je frazém, který je nyní tolik užíván a znamená, že jste buď duševně a tělesně vyrovnaní. Jsme psychicky i fyzicky v pohodě. MfD 1998, ale můžeme žít i v harmonické situaci ..posekal na zahradě trávu. Byl v pohodě...MfD 1998. Být v pohodě ale může znamenat, že jste prostě bez problémů Jste bohatá? Asi ano. Jsem finančně v pohodě. LN 1999.

Protože tolik používáme podstatné jméno pohoda, vytváříme i další nová slova pomocí tohoto základu. Přídavné jméno pohodový se vyskytuje velice často ve spojení pohodová atmosféra nebo pohodový člověk. Tedy člověk, který kolem sebe nevytváří stresové situace. Milan byl pohodvý a klidný člověk Story 1997. Dále je vytvořeno slovo pohodově, které se významově neliší od přídavná jména. Byl to krásně a pohodově strávený víkend. Letohradský zpravodaj 1996.

Nakonec je v současné češtině užíváno i podstatné jméno pohodář. Máme místo trenéra sekýrníka pohodáře, který navodí správnou atmosféru. LN 1999.

Jak vidíte na nově vytvořených slovech, dále se rozvíjí významová složka harmonie. Záleží nám tedy především na tom, abychom žili s harmonickým člověkem nebo v harmonické situaci bez stresu. To zřejmě právě teď a právě tady potřebujeme.

Na slyšenou příště.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz