Kalendárium

Generál Heliodor Píka
0:00
/
0:00

V kalendáriu se tentokrát zaměříme na rehabilitaci generála Heliodora Píky nebo úmrtí posledního korunovaného českého krále.

Král Ferdinand,  řečený Dobrotivý
29. června 1875 zemřel v Praze rakouský císař a poslední korunovaný český král Ferdinand, kterému se říkalo Dobrotivý. Na Ferdinandovi se podepsaly mezi Habsburky tolik oblíbené příbuzenské svazky - trpěl epilepsií a existovaly pochyby, zda vůbec bude moci převzít vládu nad monarchií a pozornost budil i fyzickým zjevem. Na druhé straně byl Ferdinand vzdělaný, zajímal se například o botaniku, hovořil několika jazyky a byl prý skutečně "dobrotivý" a mezi lidmi proto velmi oblíbený. V revolučním roce 1848 abdikoval, vládu předal svému synovci Františku Josefu I. a spolu s manželkou se přestěhoval na Pražský hrad, kde prožil ještě dalších 27 let.


Na začátku července 1897 se ve Štítině na Opavsku narodil generál Heliodor Píka. V roce 1949 se stal jednou z prvních obětí nastupujícího komunistického režimu. Byl obviněn z velezrady a špionáže a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k smrti. Jeho syn Milan Píka, řekl, že o otcově rehabilitaci začal přemýšlet hned 21.června 1949, v den generálovy popravy. Podniknout nějaké vážné kroky ale tehdy nebylo možné, Milan Píka musel počkat více než patnáct let.

"Roku 1966 jsem navštívil generála Svobodu, který byl v té době ve Vojenském historickém ústavu v Praze, a požádal jsem ho o jeho stanovisko ke kauze generála Píky. On mi pověděl: ´Tvůj otec byl dobrý vlastenec, dobrý voják, čestný člověk a dělal jen to, co mu kázala jeho přísaha a zákon. Teď je vhodnější doba na to, aby si požádal o jeho rehabilitaci a případně o obnovu procesu.´ Tak jsem se rozhodl, že požádán o obnovu procesu, aby celý proces proběhl tak, jak proběhnout měl i ten původní proces. Já jsem jen pro historii chtěl, aby byl porovnán proces původní z roku 1949 a nový, aby proběhlo celé rokování před senátem veřejně. To se mi podařilo,

Milan Píka,  syn generála Píky
obnova procesu začala 13. června roku 1968 před Vrchním vojenským soudem. 13. prosince byl pak vynesen konečný rozsudek: Píka nespáchal činy, které mu byly kladeny za vinu, proto se osvobozuje od nařčení, které bylo proti němu vzneseno. Tím skončila právní rehabilitace. Začínala ale ta nešťastná doba naší normalizace, kdy se zase nesměla povědět celá pravda. A pak jsme se dožili toho listopadu 89, kdy začala éra morální rehabilitace otce, postaveny byly pomníky a byly po něm pojmenovány ulice atd."


František Cyril Kampelík
Na konci června 1805 se narodil František Cyril Kampelík, muž, který dal jméno malým družstevním peněžním ústavům - na jeho paměť byly pojmenovány kampeličky. František Cyril Kampelík byl zapáleným vlastencem, věnoval se českému jazyku a účastnil se také dění roku 1848.


A poslední výročí tohoto týdne se týká toho, kdo potkal ryby. Oblíbený spisovatel Ota Pavel, jehož svérázného tatínka zná i díky filmovému zpracování snad celý národ, se narodil před 80 lety.