Kalendárium

Telč
0:00
/
0:00

V srpnu roku 1099 bylo prý založeno město Telč, my si legendu, která se k této události váže připomeneme v Kalendáriu. A jaká další výročí přinesl už téměř uplynulý týden?

11. srpna uplynulo 110 let od narození Jindřicha Štyrského. Dnes je rodák z Čermné u Letohradu ceněn především jako malíř, ceny je děl se šplhají do milionů. Malování nebylo zdaleka tím jediným, čím se Štyrský zabýval: věnoval se i fotografii, grafice, byl redaktorem, básníkem, členem Devětsilu, působil v Osvobozeném divadle, stál u zrodu Skupiny surrealistů…Společně s dlouholetou přítelkyní malířkou Toyen založil Erotickou revui. Stejná jména - tedy Toyen a Štyrský jsou podepsána pod novým a specifickým českým malířským směrem - artificialismem, považovaným za jakousi výtvarnou paralelu k literárnímu poetismu.


V jednom z příběhů Jaroslava Foglara najdou Rychlé šípy "báječné zvíře, trilobita." Francouz Joachim Barrande našel takových báječných zvířat nepočítaně, do českých zemí přišel ve třicátých letech 19. století spolu s francouzskou královskou rodinou a o tom, jak výrazně se svou činností do českých dějin zapsal, svědčí i název pražské čtvrti, geologického útvaru či skály nesoucích jeho jméno. K slavnému paleontologovi se hrdě hlásí nejen Národní muzeum, které jeho rozsáhlé sbírky obohatily, ale i památník ve Skryjích na Křivoklátsku. Proč zrovna tam, to vysvětluje Jana Lomecká z Muzea TGM v Rakovníku.

Trilobit
"Památník Joachima Barranda je ve Skryjích už poměrně dlouho, už od počátku dvacátého století. Ve Skryjích je proto, že právě zde Barrande nalezl zkameněliny, jejichž studiu se pak do konce života věnoval a které toto místo později proslavily. Barrande se do Skryjí dostal při vyměřování koněspřežné dráhy, které měla vést z Lán k Plzni. Právě při těch pracích, při vyměřování v tomto místě si všiml, a ty poznatky získal i od pracovníků z místních lomů, že se zde nachází spousta zkamenělin, různých živočichů, trilobitů."

V expozici památníku si návštěvník může prohlédnout nejen ony slavné zkameněliny, ale také osobní přístroje Joachima Barranda, který se narodil 11. srpna 1799.


První písemná zmínka o městě Telč, dnes zapsaném na seznamu UNESCO, pochází až ze 14. století. Podle pověsti je ale Telč mnohem starší, říká Helena Grycová Benešová z místního muzea:

"Telč byla údajně založena roku 1099, ovšem to je pouze legenda, která byla zaznamenána koncem 18. století dějepiscem a městským chirurgem Janem Pavlem Bílkem. Údajně dle této pověsti došlo v okolí Telče k bitvě mezi českým knížetem Břetislavem a moravským markrabětem Otou II. Před tou bitvou se Ota II. modlil k Panně Marii, aby vyhrál, což se stalo. On pak na místě bitvy nechal údajně postavit kapli zasvěcenou Panně Marii. Později nechal kapli rozšířit na kostel, což je dnešní kostel Panny Marie na Starém Městě, a okolo stojící osadu povýšil na městečko. Tohle výročí je ovšem pouze podle té legendy a Telč podle ní slaví své založení. Poprvé to bylo v roce 1799, právě na popud toho chirurga pana Bílka, potom o sto let později a největší oslavy byly v roce 1999."