Kalendárium

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Johann Gregor Mendel, Josefína Dušková nebo Jan Josef Václav Radecký z Radče se tentokrát představí v kalendáriu.

Před 125 lety zemřel zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. Narodil se roku 1822 v Hynčicích a po studiích v Lipníku, Opavě a Olomouci vstoupil jako novic do opatství na Starém Brně. Právě na jeho zahradě prováděl své proslulé pokusy s hrachem. Pokusy s křížením rostlin nebyly to jediné, co později už opata Gregora Mendela zajímalo. Věnoval se také včelařství či meteorologii a byl členem správní rady Hypotéční banky moravské.


Bertramka
Jméno Josefiny Duškové zůstává úzce spjato s pražskými pobyty Wolfganga Amadea Mozarta. Slavný skladatel několikrát využil pohostinství manželů Duškových v jejich sídle na Bertramce. Život a kariéru pěvkyně krátce představila Eva Paulová z Českého muzea hudby.

"Josefína Dušková byla pěvkyní, která se věnovala výhradně koncertnímu a chrámovému zpěvu. Nevystupovala v opeře a divadle, to určovalo její velmi dobré společenské postavení. Záštitou tohoto postavení byl jednak její původ v relativně bohaté salzburské rodině, její děd byl starostou Salzburgu. Ona sama byla dcerou lékárníka. Otec ale v jejích 12 letech zemřel, Josefina žila na Staroměstském náměstí a v domě, kam se po smrti otce přestěhovala, bydlel také František Xaver Dušek, který byl tehdy předním představitelem pražského hudebního života - působil jako skladatel a pedagog. Josefině se od dětství věnoval nejen jako učitel klavíru, ale také zpěvu a nakonec se s ní oženil. Paní Dušková vystupovala ve vrcholných hudebních produkcích své doby a to nejen v Praze, ale také v Drážďanech, Berlíně, Vídni, před císařským dvorem...V Josefininých 23 letech se Duškovi seznámili v Salzburgu s Mozartem a styky spolu udržovali až do skladatelovy smrti. Je podstatně méně známé, že to byla právě rodina Duškova, která po Mozartově smrti pečovala v Praze o výchovu jeho synů."

Mozart složil pro svou hostitelku několik árií. Slavná je Bella mia fiamma, addio.

"Patří k ní taková dobová žertovná historka, že složení této árie si hostitelka vynutila tím, že zavřela Mozarta do zahradního altánu a vyhrožovala mu, že nebude propuštěn, dokud kompozici nesloží. On ji složil, ale z hlediska pěveckého velmi náročná a Mozart vyžadoval, že ji Dušková zazpívá napoprvé z listu bez chyby, jinak ji zničí. Protože se nám dochovala dodnes, tak ji určitě zazpívala dobře."

Josefina Dušková zemřela v lednu roku 1824.


Před 50 lety vyšlo první číslo Mladého světa, časopisu, který si zakrátko získal mezi čtenáři velkou popularitu. Stál mimo jiné u zrodu dodnes oblíbené pěvecké ankety Zlatý, později Český, slavík. Velmi vyhledávané byly na stránkách Mladého světa také fejetony Rudolfa Křesťana, komixy Káji Saudka anebo rubrika, ve které s problémy radila čtenářům Sally.


V roce 1858 zemřel v Itálii Jan Josef Václav Radecký z Radče. Radecký pocházel ze starého českého šlechtického rodu a stát se vojákem bylo už jeho dětské přání. Když se poprvé hlásil do armády, byl prý pro tělesnou slabost odmítnut, nenechal se však odbýt a zanedlouho poté přece jen nastoupil k jezdectvu. Účastnil se protitureckých tažení i napoleonských válek, ale nejslavnější období jeho kariéry bylo spjato s Itálií. Jako už více než osmdesátiletý dvakrát porazil sardinského krále a udržel tak Lombardsko-Benátsko pod Habsburskou vládou. Na jeho počest složil Johann Straus starší slavný Radeckého pochod a maršálova socha po léta shlížela na kolemjdoucí na dnešním Malostranském náměstí.