Mendel tam křížil hrášek. V Brně opět stojí skleník, kde byly objeveny zákony dědičnosti

V zahradě Augustiniánského opatství v Brně opět ožilo místo, kde byl v polovině 19. století učiněn mimořádný světový objev. Vyrostl tam obnovený skleník, kde Gregor Johann Mendel pracoval na pokusech s hrachem a objevil zákony dědičnosti. Unikátní stavba vyšla na téměř 50 milionů korun a skleník bude sloužit jako centrum pro vzdělávání nebo pořádání kulturních akcí.

Foto: Chybik + Kristof Architects & Urban Designers

Skleník, ve kterém Gregor Johann Mendel křížil hrášek, stál v zahradě Augustiniánského opatství od roku 1854 do 70. let 19. století, kdy stavbu zničila bouře. Od té doby chátral a v 50. letech 20. století už z něj zůstaly jen základy. Nový skleník navrhli architekti ze studia Chybík+Krištof. Čerpali přitom v mnohém z archivních materiálů a vycházeli z původní stavby. Půdorys a orientace tak kopíruje původní skleník. Základní kámen Mendelova skleník loni posvětil papež František.

Konstrukci nového skleníku tvoří ocel a sklo. Architekti však do ní nechali proniknout i příběh o objevování tří Mendelových zákonů dědičnosti. „Systém je složený z několika druhů stavebních prvků od největších po nejmenší, které své vlastnosti dědí podobně jako Mendelův hrách. Větší množství elementů nám pak umožnilo subtilnější konstrukci, než by byla standardně možná,“ přiblížil princip architekt Ondřej Chybík. Uvnitř skleníku visí 21 květináčů, kde je symbolicky vysazen hrách. Rostliny se tam budou pěstovat bez nutnosti využívat substrát.

Foto: Mendelova univerzita v Brně

Slavnostního otevření skleníku se zúčastnil i generální převor řádu augustiniánů Alejandro Moral ze Španělska. Připomněl, že opatství bylo v Mendelově době významným centrem kultury a vzdělanosti v Brně. „Jsem proto rád, že se obnovený skleník může stát nejen Mendelovým odkazem, ale i místem pro dialog vědy a víry,“ zdůraznil Moral.

Obnovenému skleníku požehnal biskup brněnský Pavel Konzbul. Připomněl, že přestože Mendel v mládí trpěl značnou trémou, stal se oblíbeným středoškolským učitelem s vynikajícími pedagogickými dovednostmi. „Dokázal geniálně propojit svět matematiky a botaniky, a tak lidstvu přinést objev, který známe jako Mendelovy zákony dědičnosti. Schopnost jeho analytického myšlení je praktickým příkladem spojení vědy a víry,“ poznamenal biskup.

Foto: Mendelova univerzita v Brně

Zápis do seznamů UNESCO

Skleník má do budoucna sloužit k řadě různých aktivit - jako objekt pro pořádání přednášek, školení či kulturních a společenských akcí.

Foto: Mendelova univerzita v Brně

„Město Brno dlouhodobě propaguje Mendelův život a dílo, a slavnostní otevření skleníku je symbolickým završením mendelovského roku 2022, který se slavil po celém městě,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Podle hejtmana Jana Grolicha chce kraj usilovat o zapsání skleníku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  Podle něj je Mendelův skleník jedním z nejvýznamnějších míst na světě. „Jeho vědecká a kulturní hodnota celosvětového významu je jedinečná,“ zdůraznil.

Od narození Gregora Johanna Mendela letos uplynulo 200 let.