V rodišti Mendela pátrají po jeho ztracené soše, mohla by být v bývalém močálu

Johan Gregor Mendel

Sochy, busty či pamětní desky slavného přírodovědce a zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, od jehož narození uplyne v červenci 200 let, najdeme v Česku na řadě míst. Jedna socha měla kdysi stát i před jeho rodným domem ve slezských Hynčicích. Obec i s odborníky po ní zatím pátrá. Podle dostupných informací byla po odsunutí Němců odvlečena do nedalekého močálu.

Budova staré školy,  do které Mendel chodil | Foto: Klára Křižáková,  Český rozhlas

Obec Vražné, kam vesnička Hynčice patří, pátrá po soše spolu se členy Historicko-vlastivědného spolku v Odrách i Vysokou školou báňskou v Ostravě.

„O existenci sochy jsme se dozvěděli od místních občanů a byla nám potvrzena bývalým starostou. Informace se opírají o dva zdroje, jejichž svědectví umožnilo nalézt například i havarovaný bojový letoun z konce 2. světové války,“ upozornil ve zpravodaji obce Vražné Jiří Kucharz z oderského vlastivědného spolku.

Socha měla stát na blíže neurčeném místě vedle statku J. G. Mendela. Po 2. světové válce, po odsunutí Němců, měla být stržena a odtažena do nedalekého močálu. Kucharz Českému rozhlasu prozradil, že pátral po informacích i v nedalekých Mankovicích.

„Podařilo se mi potkat se s pamětníkem, jehož otec přímo komentoval odklizení té sochy. Opravil nás v tom, že to nebyla socha ale busta. Zřejmě na nějakém podstavci, protože to tenkrát vláčeli koňským spřežením. Musel to být nějaký velký monument,“ uvedl.

Koňským spřežením měla být socha dotažena k tehdejšímu močálu pod bývalou kovárnou, kde zmizela pod vrstvou bahna. Dnes je v místech parkoviště a v okolí vysazené tuje.

Členové spolku společně s kolegy z Klubu přátel vojenské historie v Suchdolu nad Odrou tam provedli průzkum pomocí klasického detektoru a sonaru. Lokalizovali dva větší předměty v hloubce 2 až tři metry. Na základě těchto zjištění pak vedení obce doporučilo provézt odborný průzkum.

Objekt v hloubce 2 až 3 metrů

Místo,  kde by socha mohla být,  je označené kolíky | Foto: Klára Křižáková,  Český rozhlas

Ten provedli experti z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Jejich měření potvrdilo přítomnost objektu v hloubce 2 až 3 metrů na jednom z vytipovaných míst.

„Místo máme identifikováno. Teď budeme výkopové práce samozřejmě konzultovat s archeology. Nemůžeme jen tak kopat, kde se nám zlíbí, ale musíme si požádat o povolení. Na tom se pracuje. Uvidíme, co se nám podaří najít. Byli bychom rádi, kdybychom něco odhalili, našli k těm oslavám,“ řekla Českému rozhlasu starostka Vražného Gabriela Grzegorzová.

Obec chystá výkop na jaře. O archeologický průzkum místa projevil zájem také Národní památkový ústav v Ostravě. Podle Kucharze je ale pro to potřeba nalézt nějaký písemný artefakt o existenci sochy. V současnosti probíhá bádání v archivních materiálech, dobovém tisku a memoárech o životě Mendela a jeho příbuzných.

12
49.62869024244223
17.866665150787167
default
49.62869024244223
17.866665150787167