Kalendárium

Oldřich Nový, foto: ČTK
0:00
/
0:00

V kalendáriu se tentokrát představí dva významní architekti. Připomeneme ale také Jana Husa a herce Oldřicha Nového.

Jan Hus
V březnu roku 1402 se kazatelem v Betlémské kapli stal Jan Hus. Kaple nestála dlouho, byla založena až v 90. letech 14. století. Hus zde kázal až do roku 1413, po něm se na kazatelně vystřídali např. Jakoubek ze Stříbra, jeden z tvůrců husitského „programu", německý reformátor Tomáš Műnzer nebo Jan Cyrillus, tchán Jana Amose Komenského.


13.března 1880 se narodil architekt Josef Gočár, autor známého kubistického domu U Černé Matky Boží. Gočár se výrazně podepsal na urbanistické koncepci Hradce Králové. Za podpory tehdejšího starosty Ulricha zpracoval územní plán města, vznikl tak regulační plán nábřeží, školní bloky nebo výstavba v Labské kotlině. Plány výstavby zahrnovaly také systém vnějšího dopravního okruhu. Podle Gočárova projektu byl vystavěn Ambrožův sbor církve československé, budova Rašínova státního gymnázia nebo Ulrichovo náměstí.


Josef Hlávka,  foto: Martina Schneibergová
V uplynulém týdnu se také připomínalo stoleté výročí úmrtí architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Hlávka byl stavitelem např. Dvorní opery ve Vídni nebo pražské Zemské porodnice. Proslul také jako mecenáš, založil Hlávkovy koleje, podpořil zřízení české akademie věd a založil nadaci, která působí do současnosti. Josef Hlávka se také velmi zasloužil o Národní muzeum, říká Karel Ksandr, autor výstavy věnované Josefu Hlávkovi, která byla na začátku týdne otevřena v Lobkovickém paláci. Co všechno je na ní možno vidět?

Hlávkova kolej
"Výstava o Josefu Hlávkovi nazvaná Portae vitae Josefa Hlávky je rozdělena do celkem sedmi kapitol, do sedmi bran života. Každá brána je uvozena originálními dotýkanými dveřmi. Tak například kapitola první, kde je představen životopis Josefa Hlávky a jeho rodina, tak do ní se prochází vraty z jeho rodného domku v Přešticích.

Jako jeden z nejzajímavějších exponátů jmenuje Karel Ksandr např. vyúčtování pohřbu studenta Jana Opletala, který v Hlávkově koleji bydlel.

"Z tohoto dokumentu je zcela zřejmé, že na Opletalův pohřeb se složili kolejáci z Hlávkových kolejí a samozřejmě mezi sebou provedli toto vyúčtování. Včetně té tragické poznámky, že zbylé peníze ukradli nacisté 17. listopadu 1939."


Oldřich Nový,  foto: ČTK
25 let uplynulo od úmrtí filmového Kristiána, herce Oldřicha Nového.