Kalendárium

T. G. Masaryk
0:00
/
0:00

S osobností T. G. Masaryka je přímo nebo nepřímo spojeno hned několik výročí končícího týdne.

V pátek 14. září uplynulo 70 let od smrti Tomáše Garrigue Masaryka. Zakladatel a první prezident československého státu se do obecného povědomí jako "prezident Osvoboditel" nebo "tatíček Masaryk". Jako symbol demokracie, humanity a mravnosti je vnímán nejen v českých zemích: filozof Karl Popper prohlásil za dva největší státníky Evropy 20. století Winstona Churchilla právě s Masarykem. "Měl kuráž postavit se mocným, čelit veřejnému mínění," zdůraznil historik Antonín Klimek jednu z důležitých vlastností TGM, která dává tušit, že filozof a pozdější prezident zdaleka neměl jen obdivovatele a příznivce. A i ti, podle nichž "nikdy nebylo pochyb o počestnosti Masarykových cílů,", což jsou slova spisovatele Pavla Kosatíka, na něj nepohlížejí nekriticky. Masaryk se podle Kosatíka v některých názorech mýlil v důsledku přílišného důrazu na rozumovou a mravní stránku člověka, nechtěje vidět iracionální a pudovou strunu, "ačkoliv sám ji v sobě měl". Již citovaný Klimek ale na Masarykovi vyzdvihuje, že "kladl provokující otázky, byť jeho odpovědi nebyly vždy správné."

Připomeňme si osobnost T. G. Masaryka ukázkou z našeho archivu. V květnu 1934 již počtvrté - a naposled - složil před Národním shromážděním slib prezidenta Československé republiky a vyslechl si hold zástupců lidu.

Čtyřiaosmdesátiletý muž s podlomeným zdravím se tehdy ujal funkce na necelé dva roky, v prosinci 1935 ze zdravotních důvodů abdikoval. O další necelé dva roky umírá.


Se synem T. G. Masaryka Janem sdílel zármutek takřka celý národ. Ten jeho byl ale zvlášť hluboký: nejenže ztratil otce, ale stalo se tak o jeho padesátých prvních narozeninách. Význačný československý diplomat první poloviny 20. století, prvorepublikový chargé d'affaires ve Washingtonu i velvyslanec v Londýně, ministr zahraničí Benešovy exilové vlády a nakonec člen vlády Klementa Gottwalda se narodil 14. září 1886. Právě on byl tím mužem, který v červnu 1945 za Československo podepsal Chartu Organizace spojených národů a aktivně se podílel na formulaci Mezinárodního paktu o lidských právech. O rok později vedl československou delegaci na Pařížské mírové konferenci a v téže době se stal prvním předsedou Světové federace sdružení pro Spojené národy.

Po únoru 1948 Jana Masaryk odmítl rezignovat s ostatními nekomunistickými členy Gottwaldovy vlády a dokonce přednesl několik provládních prohlášení. Zda je pravda, že přitom v soukromí uvažoval o odchodu do exilu, už další vývoj nemohl potvrdit. Zanedlouho, 10. března, byl nalezen mrtev pod okny svého bytu. Přestože se dodnes uvažuje i o možnosti sebevraždy nebo pádu při útěku po římse, obecně převládá i policejním vyšetřováním podpořena teorie, že Jan Masaryk byl komunisty zavražděn, aby jim nepřekážel v nové vládě.


Se jménem T. G. Masaryka se nepřímo pojí ještě jedno výročí: před 190 lety, 16. září 1817, mělo být spisovatelem a filologem Václavem Hankou objeveno ve Dvoře Králové sedm pergamenových dvojlistů se 14 písněmi, údajně z 13. století. Rukopis královédvorský, stejně jako v téže době se objevivší Rukopis zelenohorský, jsou dnes považovány za falsa, stvořena romantickými národními obrozenci. "Na mne rukopisy svou prázdnotou, neurčitostí a nepěkností vždy dělaly dojem slátaniny," napsal o nich T. G. Masaryk v roce 1899, třináct let poté, co se ve svém časopise postavil do čela těch, kteří zpochybňovaly pravost údajných nejstarších česky psaných památek vůbec. Přestože zastánci Mazurkova názoru dnes argumentují i pozdějšími výsledky exaktních vědeckých zkoumání, spor o pravost rukopisů stále neskončil a svá pojednání dodnes publikují i jejich zastánci.


Jméno Jindřicha Fügnera je nerozlučně spjato se založením Sokola. Narodil se před 185 lety, 10. září 1822, v rodině obchodníka s látkami a byl také určen pro obchodní dráhu. Té se skutečně věnoval, ve svých 27 letech si dokonce otevřel samostatný obchod, avšak práce v něm ho neuspokojovala. Více se věnoval svým kulturním i sportovním zájmům a sebevzdělávání. Později se stal významným odborníkem v pojišťovnictví. Hluboký vliv na něj mělo české vlastenectví, jímž byla prodchnuta jeho původní rodina. A sám ho prohluboval dál. I díky setkání s Miroslavem Tyršem, který se stal nejen přítelem Jindřicha Fügnera, ale také domácím učitelem jeho dcery a nakonec jejím manželem. I když Fügnerův podíl na uskutečnění sokolské myšlenky se někdy považuje za zastíněný osobností M. Tyrše, v roli prvního starosty Sokola Fügner proslul jako výborný organizátor i jako štědrý mecenáš.


Devadesát let uplynulo od narození Václava Ženíška (10. září 1917), jedné z méně známých obětí komunistického režimu. Důstojník meziválečné Československé armády po okupaci pracoval jako úředník i jako dělník. Na konci války se zapojil do Plzeňského povstání a vrátil se znovu do armády. Nejdříve jako tlumočník, poté ve funkci zpravodajce. Po únoru 1948 byl ale čtyřicetiletý Ženíšek náhle poslán do výslužby. Z jeho vždy příkladného hodnocení se najednou stalo nevyhovující. Zdůvodnění se ohánělo "mylným politickým postojem" i neochotou rozšířit si vzdělání studiem Marxe a Lenina. V květnu 1952 byl Ženíšek zatčen, obviněn ze špionáže a velezrady. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k trestu smrti a v listopadu téhož roku popraven. Vojenský soud jej plně rehabilitoval až v září 1991.


Zastavme se ještě u dvou žijících osobností.

V pondělí 10. září oslavil své 75. narozeniny Otakar Motejl. Původní profesí advokát byl na sklonku let soudcem Nejvyššího soudu, v letech normalizace se však vrátil do řad obhájců a zastupoval oponenty režimu, včetně skupiny Plastic People of the Universe, její perzekuce patřila mezi klíčové podněty pro vznik Charty 77. V 90. letech byl Motejl předsedou federálního a posléze českého Nejvyššího soudu, později ministrem spravedlnosti a od roku 2000 se stal prvním českým ombudsmanem. Veřejným ochráncem práv je dodnes, od loňska již ve druhém funkčním období.


A už jen krátce vzpomeneme kulatiny Pavla Bobka - architekta, který ale proslul na scéně rock´n´rollu a pak přesedlal k country. Bývalý zpěvák skupiny Olympic a dlouholetý člen divadla Semafor se v neděli stal sedmdesátníkem.

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio