Kalendárium

František Josef I.
0:00
/
0:00

Dnešní Kalendárium připomene mimo jiné výročí úmrtí císaře Františka Josefa I., narození komunistického politika Klementa Gottwalda nebo to, jak se český král Přemysl Otakar II. pokořil římskoněmeckému císaři Rudolfovi. Zajímavá výročí vybírala Martina Lustigová.

František Josef I.
Před 90 lety - 21. listopadu 1916 - zemřel rakouský císař František Josef I. V čele habsburské monarchie stál od roku 1848 až do své smrti. A co František Josef I. znamenal pro Čechy? Jaký vlastně byl vztah Čechů k císaři? To vysvětlí historik Jiří Pernes: "Byl hrozně rozporuplný - od naprosto jednoznačné adorace a uctívání císaře pána jako laskavého otce českého národa až po úplný rozchod s ním. Uvedl bych takový jeden kontrast. V roce 1866, kdy Rakousko prohrálo válku s Pruskem, byly obsazeny Čechy a Morava. Po uzavření míru Prusové z českých zemí odtáhli. František Josef pak dělal cestu po Moravě a po Čechách až do Prahy. A přestože tu válku prohrál, tak ho všude vítali jako vítěze, jako panovníka, který přichází mezi svůj trpící lid, aby mu pomohl. To bylo v roce 1866. A o padesát let později, v roce 1916, proti němu potomci těchto lidí, kteří ho tak nadšeně vítali, bojovali v řadách československých legií a chtěli rozchod s ním, s jeho nástupci a s habsburskou monarchií. Takže došlo k hlubokému rozčarování a k rozchodu českého národa s habsburskou monarchií. Těch věcí, kdy si Češi a Habsburkové neporozuměli, bylo tolik a střádaly se tolik, že v Češích vyvolaly pocit křivdy, a jak se společnost emancipovala, tak také pocit, že Habsburky už k ničemu nepotřebují a že jsou spíš na překážku dalšímu rozvoji."


Klement Gottwald (vpravo) a Stalin
Před 110 lety se narodil komunistický politik a "první dělnický prezident", jak se kdysi říkalo, Klement Gottwald. Už v roce 1929 v Národním shromáždění vyhrožoval poslancům z demokratických stran, že se od ruských bolševiků do Moskvy chodí "učit, jak vám zakroutit krk". "A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry...,"dodal tehdy.

Vyučený truhlář byl funkcionářem Komunistické strany Československa od 20. let minulého století. V roce 1929 se Gottwald v čele "karlínských kluků" dostal do vedení strany. V listopadu roku 1939 emigroval do Moskvy a jeho politika byla poplatná aktuálnímu postoji J. V. Stalina k válce. V prosinci 1943 se Gottwald dohodl s Edvardem Benešem na spolupráci dvou center zahraničního odboje. Za pomoci projektu Národní fronty pak vykročil na cestu k převzetí moci.

Po únoru 1948 nastolil předseda KSČ a brzy také prezident republiky diktaturu, kterou před lety vyhrožoval. V zemi měli čím dál větší vliv sovětští poradci, politika i ekonomika se podřídily sovětským vzorům a ideálům. Naplno se rozjely nezákonné politické procesy. Klement Gottwald zemřel krátce po návratu z pohřbu svého velkého vzoru J. V. Stalina v březnu 1953.


Přemysl Otakar II.
26. listopadu roku 1276 se český král Přemysl Otakar II. pokořil římskoněmeckému císaři Rudolfovi. Přemysl Otakar II. mu složil přísahu věrnosti a přijal české země v léno. S tím souvisela i nemalá územní ztráta - Přemysl Otakar II. ztratil Korutany, Kraňsko, Štýrsko, Rakousy a Chebsko. Císař Rudolf se i potom všemožně snažil podrývat královu autoritu v českých zemích.

O dva roky později se vojska obou panovníků střela v bitvě na Moravském poli, v níž byl Přemysl Otakar II. zabit. Jeho tělo bylo na čas uloženo ve Vídni, roku 1279 bylo převezeno do znojemského minoritského kláštera a teprve roku 1297 do Prahy.


21. listopadu před 135 lety se narodil malíř Karel Špillar, který je známý především jako autor dekorativních výzdob řady stavebních památek. Studoval u Františka Ženíška na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, více byl ale ovlivněn malířem Luďkem Maroldem a francouzskými impresionisty a postimpresionisty. K vrcholům jeho tvorby patří dekorativní výzdoby pavilonu Obchodní a živnostenské komory pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900, obrazy z let 1902 až 1908, kdy působil ve Francii, a mozaiková výzdoba průčelí pražského Obecního domu a Smetanovy síně Obecního domu z roku 1910. Kromě monumentální tvorby ho zajímala i drobná grafika nebo litografie.