Kambodžský král se stal čestným občanem Prahy

Norodom Sihamoni, foto: ČTK

Návštěvy korunovaných hlav v České republice rozhodně nejsou všední událostí. Ale aby vládnoucí monarcha oslovil Čechy několikaminutovým projevem v jejich rodném jazyce, to je událost zcela výjimečná.

Norodom Sihamoni při setkání s bývalou učitelkou francouzštiny Janou Šimkovou,  foto: ČTK
Není věcí neznámou, že kambodžský král Norodom Sihamoni má blízký vztah k České republice, v níž strávil velkou část dětství a mládí. Do Československa přijel - tehdy ještě princ - jako devítiletý v roce 1962. Rodiče jej do Prahy poslali, když sám projevil zájem získat taneční vzdělání. Už v jedenácti letech poprvé vystoupil v Čajkovského Louskáčkovi v Národním divadle. Ve studiu pokračoval na konzervatoři, kde zvítězil v baletní soutěži. Tanec poté studoval také na Akademii múzických umění. Ukončil ji s výborným prospěchem v roce 1975.

Tato fakta jsou ale poměrně známá. Tajemstvím zůstávala obestřena skutečná úroveň češtiny kambodžského krále, o které se vždycky mluvilo v superlativech. Od úterka už víme, že pověsti nelhaly, stejně jako jeho dojetí prozradilo, že vzpomínky monarchy z exotické země jsou stále silné:

Norodom Sihamoni a Václav Klaus,  foto: ČTK
"Vážený pane prezidente, drazí čeští přátelé! Jsem velmi vděčný a hluboce dojat, že jsem na pozvání pana prezidenta Václava Klause mohl přijet do Prahy, do České republiky. Nemohu tuto návštěvu srovnat s žádnou jinou mou zahraniční cestou. Je to pro mne výjimečná událost. Moje cesta do České republiky je pro mne mnohem více než jen oficiální návštěva. Pociťuji velkou radost, že jsem zde jako zástupce mé země, ale ještě větší radost mám jako člověk, který se vrací do země, která dlouhou dobu byla a zůstala mým druhým domovem. Ve vaší zemi jsem strávil dětství a velkou část mého života."

Hostitel kambodžského krále, český prezident Václav Klaus uvedl, že chápe tuto návštěvu jako silný impuls pro rozvoj česko-kambodžských vztahů, které zatím nejsou příliš intenzivní.

"Česká republika má zájem rozvíjet vztahy jak na úrovni politické, tak na úrovni hospodářské, tak na úrovni kulturní výměny, na úrovni výměny studentů. A věřím, že brzy nastane éra, kdy i čeští turisté a české turistické cestovní kanceláře objeví Kambodžu a umožní řadě z nás, abychom se tam dojeli podívat."

Norodom Sihamoni u pomníku Jana Husa,  foto: ČTK
Totéž přání projevil také Norodom Sihamoni, který posléze hned několikrát poděkoval za příležitost navštívit svá oblíbená místa.

"Prahu jsem si zamiloval a bude pro mne velké štěstí vidět znovu místa, na které jsem nikdy nezapomněl."

Ve středu se pak jako vůbec první král stal čestným občanem hlavního města. Od pražského primátora Pavla Béma na Staroměstské radnici převzal symbolický klíč k městu, prohlédl si orloj a položil věnec k pomníku Jana Husa.