Kampaň zapomíná na odpůrce EU

Logo Euroskeptické kampaně

Kampaň před referendem o vstupu Česka do Evropské unie je v plném proudu. Vše směřuje k samotnému referendu, ve kterém se občané budou rozhodovat zda se země stane či nestane součástí unie. Podle odpůrců členství v unii má kampaň jedinou chybu. Zapomíná totiž na odpůrce vstupu do EU.

Podle Euroskeptické alternativy je tak celá kampaň jednostranná a nevyvážená. To, podle Alternativy, potvrzuje i fakt, že ministerstvo zahraničních věcí, které kampaň financuje, odmítlo podpořit byť jen jediný projekt nevládních neziskových organizací, který by směřoval k odmítnutí členství. Jaké důvody tedy vedou Euroskeptickou alternativu k odmítání členství v Evropské unii? Pokračuje Vilém Barák.

"Máme dva systémy argumentace. Konzervativní argumentuje ztrátou suverenity a demokracie. Liberální argumentuje zvýšením regulací a omezením svobodného trhu. Co se týká ztráty suverenity, naším argumentem je fakt, že se stále snižuje počet oblastí, ve kterých má stát právo veta. Zvětšuje se počet oblastí, ve kterých rozhoduje většina. Navíc návrh evropské ústavy je zcela profederativní, ničí národní státy jako politické entity."

Logo oficiální kampaně Ministerstva zahr. věcí
Za nedlouho bude referendum, ve kterém se budou občané rozhodovat "ano či ne". Je podle vás institut referenda optimální?

"Samotné referendum určitě ano, ale jen pokud před referendem bude probíhat argumentace pro i proti. Ale vláda dala 200 milionů korun na kampaň "pro", ale ani jednu korunu na kampaň "proti". Referendum má smysl, pokud jsou rovné podmínky pro všechny. U nás tomu tak není."

Myslíte si, že je reálné, že by mohli říct občané v referendu i ne?!

"Reálné to je, ale právě proto ministerstvo zahraničních věcí nedalo alternativám žádné peníze, protože mělo tuto konkrétní obavu."

Hodláte spustit nějakou vlastní, alternativní kampaň?

Logo Euroskeptické kampaně
"Ta kampaň už běží. Pořádali jsme přednášky v Děčíně, Brně, Ostravě. Kolega přednášel v Praze, ale naše finanční prostředky jsou omezené. Nemůžeme si dovolit takovou reklamní kampaň jako ministerstvo zahraničních věcí. Stále dokola se opakuje věta, že někam musíme vstoupit. Tím jako by nám politici říkali, že politika není svobodná záležitost. Když něco musíte, tak jako každé ráno musí vyjít slunce, potom nejde o politickou záležitost. Dokud politici toto základní nepolitické stanovisko nezmění v politické a nezačnou uvažovat o vstupu či nevstupu do unie jako o politickém problému, potom vůbec ani nezačala diskuse. Politici nejsou ochotní připustit, že ty alternativy jsou dvě. Že na začátku referenda musíme uvažovat vždy pro i proti, bez ohledu na to, jestli na nás někdo nějakým způsobem tlačí."