Kancelář ombudsmana se zabývala některými aspekty života cizinců v Česku

Фото: Европейская комиссия

"Z činnosti veřejného ochránce práv vyplývá, že v některých právních vztazích se cizinec, občan třetích zemí, dostává do nerovného postavení, ačkoli ne vždy je tato nerovnost oprávněná či opodstatněná," uvedla ve středu zpráva veřejného ochránce práv, která se zabývala především přístupem cizinců do systému zdravotního pojištění, přístupem ke vzdělání a také procesem udělování víz.

Foto: Evropská komise
Na kancelář ombudsmana se v minulých letech často obraceli neúspěšní žadatelé o české vízum, kteří upozorňovali na korupci, nevhodné chování úředníků nebo nemožnost se proti nevydání víza bránit. Z pohovorů s cizinci, kteří žádají na českých zastupitelských úřadech v zahraničí o vízum, by ambasády měly pořizovat písemný záznam, míní zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

"Podle mého názoru tedy je důležité, aby jako jedno z protikorupčních opatření byla přijata novela, která stanovuje jakousi povinnost takovéhoto záznamu, který má charakter protokolu. Dokonce se domnívám, že by bylo úplně nejlepší, kdybychom měli fakticky z tohoto jednání audiozáznam, jako to dělají některé zastupitelské úřady jiných zemí."

Jitka Seitlová
Kancelář ombudsmana upozornila i na nerovný přístup cizinců k veřejnému zdravotnímu pojištění. Rozdíl je především mezi občany zemí Evropské unie a ostatních zemí. Jitka Seitlová říká, že na tuto skutečnost už upozorňovali dříve a vysvětluje, co je podstatou problému.

" Vzniká podle našeho názoru neopodstatněná nerovnost mezi těmi, dko mají za manžela nebo manželku cizince z třetích zemí. Pokud je cizinec občanem Evropské unie a přijede sem do České republiky a přiveze si manželku z třetí země, pak mají oba právo na přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokud si ale český občan vezme manželku nebo manžela z třetí země, tak v tom případě nastává režim tzv. přechodného pobytu a takový partner nemá právo přístupu do veřejného zdravotního pojištění po dva roky."

Podle poslance ODS a bývalého náměstka ministerstva zdravotnictví Marka Šnajdra je český systém veřejného zdravotního pojištění především určený pro financování péče občanům České republiky. Stávající praxe podle něj zabraňuje imigraci cizinců ze spekulativních důvodů.

Marek Šnajdr
"Pokud bychom systém českého zdravotního pojištění takto otevřeli, tak nikdo nemůže zaručit to, že se Česká republika nestane nemocnicí, řekněme východu. Pak ty důsledky budou takové, že za ty omezené zdroje českého veřejného zdravotního pojištění budeme léčit výrazně více lidí, a potom nezbude na účastníky českého zdravotního pojištění. Je to ochrana ve prospěch plátců a občanů České republiky."

Rozdíly mezi cizinci platí také v přístupu ke vzdělání. Podle zákona je bezplatná příprava na začlenění do základního vzdělávání, kam spadá výuka češtiny, určena pouze dětem občanů EU. Děti ostatních cizinců, kteří dlouhodobě či trvale žijí na území Česka, jsou z takové výuky českého jazyka vyloučeny.

Jitka Seitlová soudí, že by školský zákon měl i žákům z třetích zemí garantovat bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání včetně výuky češtiny. Znalost jazyka je totiž důležitým předpokladem pro vzdělávání, začlenění do společnosti i uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě jde i o prevenci kriminality, která by mohla být důsledkem sociálního vyloučení.