Obraz cizinců v médiích

foto: EK

Jak vypadá obraz cizinců v Česku, jak se vytváří a jak lidé vnímají cizí kulturu? Tak na tyto otázky se pokouší odpovědět téměř stostránková kniha Nečitelní cizinci. Vydalo ji Multikulturní centrum Praha a podrobnosti se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.

foto: EK
Když položíte lidem otázku, jak vnímají cizince, dozvíte se například, že Vietnamci jsou trhovci, Ukrajinci pracují za pár korun na stavbách a podobně. V novinách si čtenář přečte titulek typu "Cizinec dostal sedm let za znásilnění školačky" a podobně. O normálním životě cizinců v Česku se téměř nepíše, lidé neví jak žijí, co je trápí. Tento zevšeobecňující obraz se snaží odstranit kniha Nečitelní cizinci, která nese podtitul: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. Podle koordinátorky Barbory Hořavové je kniha vyvrcholením projektu Média a menšiny, jehož součástí byla analýza tisku i besedy s novináři o tom, jak se o cizincích v Česku píše.

"I v těch diskusích s novináři zaznělo, že ta zpráva musí mít určitou dramatičnost a pokud i negativní, aniž by to novináři sami řekli, tam má mnohem větší šanci na to, že se v tisku objeví. To znamená, že jedním ze závěrů té analýzy bylo, že se objevují v mnohem horších souvislostech, než vlastně ti běžní občané České republiky."

V Česku oficiálně žije zhruba 250 tisíc cizinců, což jsou asi 2 procenta populace. Jak vyplývá ze závěrů projektu, sami nemají příliš šancí se ke konkrétní situaci, o které se v tisku píše, vyjádřit. Slovo tak často dostanou jen oficiální místa a čtenář si tak neudělá ucelený názor.

foto: EK
"My si myslíme, že není tak obtížné kontaktovat ty cizince, což je takový hlavní argument novinářů, proč kontaktují jen ty oficiální osoby. A dále bychom chtěli i mezi organizace menšin rozšířit tu publikaci, abychom jim trošku napověděli, že to je i na těch organizacích, aby oni sami kontaktovali novináře a snažili se je zásobovat tématy, která je trápí, myslí si, že jsou aktuální a měly by českou veřejnost zajímat."

Právě proto se v knize Nečitelní cizinci objevují i jejich příspěvky, aby měli čtenáři pohled z druhé strany. Nechybí slovníček pojmů a adresář kontaktů. Multikulturní centrum chce knihu rozšířit mezi novináře, cizince i veřejnost. Rozeslalo ji už do 500 knihoven po celé republice. Jak dodává koordinátorka projektu Barbora Hořavová, česká veřejnost se musí připravovat na kulturu různých zemí.

"Hranice se otevřely, je zde vliv jiných kultur a my se musíme naučít s nimi nějak soužít. Ta situace bude aktuálnější po vstupu ČR do Evropské unie, kdy ten příliv může, ale nemusí zesílit. Tím, že občané budou dostávat více informací, tak si myslíme, že to je ta cesta k lepší integraci a k bezproblémovému soužití, ať už mimo rámec EU nebo v EU.

Projekt se tak snaží vyprovokovat novináře k jinému přístupu k cizincům a čtenáře naučit rozluštit obsah novinářských sdělení.